Route groene container

Dinsdag even week groen

Kern Noordhorn, kern Briltil, kern Zuidhorn, de volgende straten:

  • Het gebied ten noorden van de spoorlijn (kant gemeentehuis)
  • De Gast, Hoofdstraat (inclusief Kerkstraat en Akkerstraat) en het gebied binnen deze straten begrensd door de spoorlijn en de Fanerweg
  • Klinckemaburen, Holtweg en Klinckemalaan (ten zuiden van de Fanerweg)
  • Hoendiep OZ, Brilweg, Zilverschoon, Verl. Hanckemalaan, Fanerweg en de woonwijk begrensd door deze straten
  • Brilweg, Poortkampen (aan Brilweg geplaatste containers), De Woonhaven, Akkerend (aan Brilweg geplaatste containers), Hornerhof, Kortenaer, Van Wassenaerplein, Adm. Helfrichstraat

Buitengebied, de volgende straten:

  • Noordhorn: Rijksstraatweg (noordzijde) vanaf gemeentegrens bij Aduard tot Noordhorn
  • Zuiderweg, Hoendiep OZ Briltil, Hoendiep WZ Briltil, Niekerkerdiep NZ, Niekerkerdiep ZZ, Hellingweg

Woensdag even weken groen

Kern Zuidhorn, alle straten die niet op dinsdag (groen) worden bezocht. Buitengebied: Rijksstraatweg zuidzijde (vanaf Zuidhorn tot aan de gemeentegrens bij Aduard).

Donderdag even weken groen

Kern Grijpskerk, kern Kommerzijl, kern Lauwerzijl, kern Niezijl, kern Pieterzijl, kern Visvliet, kern Niehove, Aalsumerweg, Gaaikemaweg Niehove, Rikkerdaweg, Niehoofsterweg.

Buitengebied, de volgende straten:

  • Hoendiep OZ (Noordhorn), Hoendiep NZ (Grijpskerk), Stationsstraat, Poelweg, Hoendiep NZ richting Eibersburen, Westerhornerweg, Groningerstraatweg zuidzijde en Rijksstraatweg zuidzijde (tussen Grijpskerk en Niezijl (Hogedijk), Lageweg (ten noorden van de Groningerstraatweg), Friesestraatweg noordzijde (tussen Grijpskerk en Visvliet), Heirweg, Stationsweg, Bosscherweg, Hoekje, Oosterwaarddijk, De Ruige Waard, Teenstraweg, Electraweg, Stadsweg, Nittersweg, Wester-Waarddijk, Lauwersweg, Pieterzijlsterweg, Zijldiepweg, Friesestraatweg (zuidzijde) tussen Pieterzijlsterweg en Grijpskerk, Waardweg (incl. industrieterrein Rietlanden), Rijksstraatweg zuidzijde (tussen Niezijl vanaf nr. 52 en Balmahuisterweg), Heereburen.

Vrijdag even weken groen

Kern Aduard, kern Den Ham, kern Den Horn, kern Oldehove, kern Saaksum.

Buitengebied, de volgende straten:

  • Rijksstraatweg NZ (tussen Noordhorn en Balmahuisterweg), Noorderweg Noordhorn, Jensemaweg Oldehove, Barnwerderweg, Roodehaansterweg Saaksum, Englumerweg Oldehove, Boventilsterweg, Noordhornerweg Oldehove, Barnwerderweg, Sietse Veldstraweg Den Ham, Medenerweg, E.H. Woltersweg, Aduarderdiep, Oostumerweg, Spanjaardsdijk Noord, Lageweg, Fransumerweg, Gaaikemadijk Aduard, Nieuwklap, Kerkweg, Friesestraatweg, Westerdijk, Hoendiep (De Poffert).