Route grijze container

Maandag oneven week grijs

Kern Noordhorn, kern Briltil, kern Zuidhorn, de volgende straten:

 • het gebied ten Noorden van de spoorlijn (kant gemeentehuis), behalve de Hooiweg en Oostergast
 • Nieuwbouwwijk  De Oostergast
 • De Gast, Hoofdstraat (inclusief Kerkstraat en Akkerstraat) en het gebied binnen deze straten begrensd door de spoorlijn en de Fanerweg
 • Klinckemalaan, Klinckemaburen en Holtweg
 • Hoendiep OZ, Brilweg, Zilverschoon, Verl. Hanckemalaan, Fanerweg en de woonwijk begrensd door deze straten

Buitengebied, de volgende straten:

 • Rijksstraatweg (noordzijde) tussen Fanerweg en Noordhorn
 • Rijksstraatweg vanaf grens Aduard (gemeentegrens) tot Fanerweg
 • Hoendiep WZ Briltil, Niekerkerdiep NZ, Niekerkerdiep ZZ, Hellingweg
 • Zuiderweg en Hoendiep OZ Briltil
 • Rijksstraatweg zuidzijde (tussen Niezijl vanaf nr. 52 en Balmahuisterweg, containers aanbieden aan de zuidzijde)
 • Noorderweg Noordhorn (vanaf nr. 40), Noordhornerweg nr. 3 en 4
 • Frijtumerweg
 • Heereburen (nr. 1 t/m 10 en 12)

Dinsdag oneven weken grijs

Alle straten in de kern Zuidhorn die niet op maandag of woensdag worden bezocht (o.a. Hooiweg en Oostergast).

Buitengebied Zuidhorn en Briltil, de volgende straten:

 • Rijksstraatweg (zuidkant), vanaf Zuidhorn tot de gemeentegrens bij Aduard.

Woensdag oneven weken grijs

Kern Grijpskerk (inclusief Snip en plan Aykemaheerd).
Parkplan West Zuidhorn

Donderdag oneven weken grijs

Kern Lauwerzijl, kern Niezijl, kern Pieterzijl, kern Visvliet.

Buitengebied, de volgende straten:

 • Hoendiep OZ (Noordhorn), Hoendiep NZ (Grijpskerk), Stationsstraat, Poelweg, Hoendiep NZ richting Eibersburen, Westerhornerweg, Groningerstraatweg zuidzijde (tussen Grijpskerk en Niezijl (Hogedijk), Lageweg (ten noorden van Groningerstraatweg), Friesestraatweg noordzijde (tussen Grijpskerk en Visvliet), Heirweg, Stationsweg, Bosscherweg, Hoekje, Oosterwaarddijk, De Ruige Waard, Teenstraweg, Electraweg, Stadsweg, Nittersweg, Wester-Waarddijk, Lauwersweg, Pieterzijlsterweg, Friesestraatweg (zuidzijde), Waardweg, Hogedijk (Niezijl)
 • Gaweg, Hoendiep WZ Zuidhorn

Vrijdag oneven weken grijs

Kern Aduard, kern Oldehove (behalve Schipvaart 38 t/m 60, Englumstraat, Aalsumerweg tot Buitensingel en Jant Nienhuisstraat).

Maandag even weken grijs

Kern Den Ham, kern Den Horn, kern Kommerzijl, Niehove, kern Oldehove: Schipvaart (nr. 38 t/m 60), Englumstraat, Aalsumerweg (tot Buitensingel), Jant Nienhuisstraat, kern Saaksum.

Buitengebied, de volgende straten:

 • Rijksstraatweg NZ, Balmahuisterweg Niehove, Gaaikemaweg, Aalsumerweg tot Buitensingel, Roodehaansterweg Saaksum, Englumerweg, De Kampen, Rikkerdaweg, Niehoofsterweg, Jensemaweg Oldehove, Barnwerderweg (nr. 6, 10, 10a, 12), Boventilsterweg, Noordhornerweg Oldehove, Barnwerderweg (nr. 1, 2, 3, 5, 9), Sietse Veldstraweg Den Ham, Lageweg, Spanjaardsdijk Noord, Medenerweg, E.H. Woltersweg, Aduarderdiep, Oostumerweg, Dorkwerderweg, Gaaikemadijk Aduard, Nieuwklap, Nieuwbrugsterweg Den Horn, Weersterweg, Kerkweg, Nutweg, Hogeweg, Spanjaardsdijk Zuid Aduard, Friesestraatweg, Langeweersterweg Den Horn, Westerdijk, Hoendiep (De Poffert).