WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken)

 • Samenvatting

  Elk jaar stelt de gemeente de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Bent u eigenaar van een onroerende zaak, zoals een woning of een bedrijfspand? Dan krijgt u ieder jaar een WOZ-beschikking met de WOZ-waarde. Deze waarde heeft invloed op de hoogte van de onroerendezaakbelasting.

  Vanaf 1 oktober 2016 is het mogelijk om via www.woz-waardeloket.nl de WOZ-waarde van een woning op te vragen, bijvoorbeeld om deze te vergelijken met de waarde van andere woningen. Het loket is een centrale landelijke voorziening, zodat iedereen de WOZ-waarde van woningen door het gehele land kan opvragen.

  Waardepeildatum

  De waarde van de onroerende zaken wordt bepaald door een taxatie. Hierbij wordt uitgegaan van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd.

  WOZ-beschikking

  Diegene die op 1 januari eigenaar was van een woning, pand of perceel krijgt een WOZ-beschikking. De gemeente Zuidhorn gebruikt hiervoor de gegevens van het Kadaster.
  Bent u op 1 januari gebruiker van een bedrijfspand? Ook dan ontvangt u een WOZ-beschikking. Bij bedrijfspanden geeft de eigenaar door wie het pand in gebruik heeft. Er kan maar één persoon aangewezen worden als eigenaar of gebruiker. Als er meerdere eigenaren of gebruikers zijn, wijst de gemeente één van hen aan als belanghebbende.

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Maak een afspraak met de taxateur of neem contact op met de taxateur via telefoonnummer (0594) 50 88 88 of per e-mail via woz@zuidhorn.nl. De taxateur geeft u uitleg over het taxatieverslag en beantwoordt uw vragen. Heeft u contact gehad met de taxateur, maar bent u het nog steeds niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking.