Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • Samenvatting

  De gemeente Zuidhorn vindt het belangrijk dat iedereen, jong en oud, mee kan (blijven) doen in de samenleving. De meeste inwoners doen dit op eigen kracht. Sommige met ondersteuning van familie, vrienden of buren. Lukt het niet op eigen kracht of met steun uit de omgeving? Dan helpt de gemeente.

  Per 1 januari 2015 moet de gemeente Zuidhorn ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

  Ondersteuning

  De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning van de mantelzorger;
  • beschermde woonomgeving voor mensen met psychische stoornis;
  • opvang in geval van huiselijk geweld;
  • hulpmiddelen en voorzieningen;
  • huishoudelijke hulp;
  • cliĆ«ntondersteuning.

  De Wmo en u

  Misschien lukt het u niet om u helemaal zelfstandig te redden. Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of ouderdomsklachten. Samen met u zoeken we dan naar een oplossing. We kijken eerst naar wat u zelf kunt doen. Misschien zijn er mensen die u kunnen helpen. Zoals familieleden, buren, vrienden of kennissen.

  Is dit niet genoeg? Dan kijken we welke algemene voorzieningen er in uw buurt zijn. Zoals een boodschappendienst, maaltijdservice, het steunpunt voor huiselijk geweld of een vrijwilliger die bij u op bezoek komt.

  Ook kijken we naar andere voorzieningen waarvan u gebruik kunt maken: bijvoorbeeld de taxi naar het ziekenhuis, die u via uw zorgverzekeraar kunt regelen.

  Tenslotte kijken we naar de individuele voorzieningen vanuit de Wmo, dus een maatwerkvoorziening waarvoor een indicatie nodig is. U kunt dan denken aan ondersteuning vanuit een zorginstelling of voor ondersteuning via een pgb (persoonsgebonden budget) wanneer dit beter bij uw persoonlijke situatie past.