Vergunning aanvragen (ver)bouwen

 • Samenvatting

  Bent u van plan om te bouwen, verbouwen, uitbreiden, slopen of iets te veranderen in uw woonomgeving? U hebt vaak een omgevingsvergunning nodig. Kleinere bouwwerken, zoals het plaatsen van een tuinhuisje, zijn in veel gevallen vergunningsvrij.

  Vergunningscheck

  U hoeft niet altijd een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen. U ziet dan wat u moet doen in de meest voorkomende situaties zoals het bouwen van een garage, het uitbreiden van een woning of het plaatsen van een schutting.

  Uit de vergunningcheck kunnen drie mogelijke antwoorden komen:

  • U hebt een omgevingsvergunning nodig.
  • U moet een melding doen.
  • U kunt zonder vergunning of melding aan de slag met uw klus.
    

  Procedure

  Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en deze kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Het bevoegd gezag (meestal de gemeente) geeft vooraf aan of er sprake is van een reguliere of uitgebreide voorbereidingsperiode.

  Gefaseerde aanvraag

  Bij meer complexe aanvragen met meerdere activiteiten is het mogelijk de activiteiten één voor één apart aan te vragen. Ook is het mogelijk de omgevingsvergunning in fasen aan te vragen. Het voordeel hiervan is dat de vervolgaanvraag kan worden afgestemd op het besluit van de eerdere aanvraag.

 • Regelen

  1. Als eerste doet u de vergunningscheck via het Omgevingsloket, om te zien of u een vergunning nodig heeft.
  2. Als u een vergunning nodig heeft, vraagt u deze via dezelfde website meteen digitaal aan. U heeft daarvoor DigiD nodig.
  3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente, de provincie, het waterschap of de rijksoverheid zijn. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
  4. Als uw aanvraag ontvankelijk (alle informatie is bij ons aanwezig) wordt verklaard, krijgt u in veel gevallen een vergunning. Deze krijgt u dan thuisgestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt). U kunt bezwaar maken wanneer u het niet eens bent met deze beslissing.
 • Meenemen

  Na aanvraag van een omgevingsvergunning kan het zijn dat u wordt uitgenodigd voor overleg. Neem, afhankelijk van uw aanvraag, één of meer tekeningen (van zowel de huidige als de gewenste situatie) mee met informatie over:

  • De plattegrond van iedere verdieping van het bouwwerk.
  • Lengte- en dwarsdoorsneden.
  • Alle gevelaangezichten.
  • Principedetails die verband houden met het uiterlijk van het bouwwerk.
  • Constructieberekeningen.
  • Situatieschets.
  • Mogelijk andere vergunningen die hierop betrekking hebben.
 • Kosten

  De kosten (leges) bedragen 2,72% van de bouwkosten met een minimum tarief van € 94,65 en de advieskosten van de Welstandszorg Libau te Groningen.

  Lees meer over de vaststelling van de bouwkosten die de leges bepalen

  Tarieven advieskosten Welstandzorg (pdf)