Uittreksel Burgerlijke Stand

 • Samenvatting

  Logo DigiDDirect regelen

  Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten opgemaakt. Die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dat gebeurt bij:

  • geboorte;
  • huwelijk of partnerschapsregistratie;
  • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie;
  • overlijden.

  Een uittreksel uit de Burgerlijke Stand is ook wel bekend als een uittreksel: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

 • Regelen

  U kunt een uittreksel burgerlijke stand aanvragen voor:

  • geboorteakte: voor uzelf en voor uw kind;
  • huwelijksakte: voor uzelf en voor uw partner;
  • partnerschapsakte: voor uzelf en voor uw partner;
  • echtscheidingsakte: voor uzelf;
  • akte beëindiging partnerschap: voor uzelf;
  • overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouder(s).

  U kunt een uittreksel burgerlijke stand op verschillende manieren aanvragen:

  • Online regelen met uw DigiD. U betaalt via iDeal en u krijgt het document zo snel mogelijk thuisgestuurd.
  • Tijdens openingstijden bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. U krijgt het uittreksel direct mee.
  • Schriftelijk. Vermeld in de brief welk uittreksel u nodig bent. Zet op deze brief ook uw handtekening en stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee.
  • Via een machtiging. U kunt iemand anders via een brief machtigen om het uittreksel voor u aan te vragen. Vermeld in de brief waarvoor u het uittreksel nodig hebt en de naam van de persoon die het uittreksel voor u mag afhalen (de zogenaamde gemachtigde). Zet op deze brief ook uw handtekening en geef een kopie van uw legitimatiebewijs mee. Een machtiging mag alleen worden afgegeven aan een meerderjarig persoon.

  Heeft u het uittreksel nodig in het buitenland? Er kan ook een internationaal uittreksel burgerlijke stand afgegeven worden.

 • Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
  • Bij een machtiging: de brief waarin u gemachtigd wordt door de persoon die het uittreksel nodig heeft, een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs en uw eigen geldige legitimatiebewijs.
 • Kosten

  (Internationaal) Uittreksel Burgerlijke Stand € 13,20