Uitkering/bijstand aanvragen

 • Samenvatting

  Kunt u geen werk vinden en is uw inkomen te laag om van rond te komen? Kunt u geen doen beroep op een andere inkomensregeling, zoals bijvoorbeeld de WW? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

 • Regelen

  Om een uitkering aan te kunnen vragen, moet u zichzelf digitaal aanmelden als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf. Dat kan via werk.nl.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Zorgloket, via (0594) 50 88 10

 • Voorwaarden

  • U staat als werkzoekende ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf.
  • U kunt niet in uw eigen inkomen voorzien, u heeft geen werk.
  • U hebt geen recht (meer) op andere regelingen zoals een WW-uitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • Uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 6.020 (alleenstaande) of € 12.040 (meerpersoonshuishouden). Als u een eigen huis heeft geldt een extra vrijlating op het vermogen.
  • U bent 18 jaar of ouder.

  27 jaar of jonger?
  U moet eerst vier weken op zoek naar werk, een opleiding of een combinatie van beide. De zoekperiode gaat in nadat u zich heeft ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf. U kunt in deze periode geen uitkering aanvragen.

  Bedragen gelden vanaf januari 2018