Standplaatsvergunning weekmarkt

 • Samenvatting

  Elke vrijdag is er een weekmarkt in het centrum van Zuidhorn. Wanneer u een standplaats op de weekmarkt wilt innemen, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Voor een algemene losse standplaatsvergunning (dus niet voor de weekmarkt) gelden andere regels.

  Als er geen plaats is op de weekmarkt, kunt u op de wachtlijst worden geplaatst. U moet dit aangeven bij de aanvraag.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de marktmeester mevrouw Kuipers via telefoonnummer (0594) 50 88 27.

 • Regelen

  Stuur het aanvraagformulier standplaatsvergunning weekmarkt (pdf) naar de gemeente of lever het tijdens openingstijden in bij de Publieksbalie op het gemeentehuis.

  Meesturen

  De volgende documenten stuurt u mee met het aanvraagformulier:

  • Een kopie van geldig legitimatiebewijs.
  • Een kopie van een recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  • Een kopie van de polis van uw WA bedrijfsverzekering.

  Documenten opsturen

  Alle documenten stuurt u op naar:

  Gemeente Zuidhorn
  Postbus 3
  9800 AA  Zuidhorn

 • Kosten

  De kosten voor een standplaatsvergunning op de weekmarkt zijn afhankelijk van de grootte van uw kraam.

 • Formulieren