Rioolheffing

 • Samenvatting

  Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afval- of hemelwater op het gemeentelijk rioleringsstelsel. Een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater) die door de gemeente is geplaatst hoort ook bij het rioleringsstelsel. De gemeente gebruikt de inkomsten om het rioleringsstelsel te onderhouden en te vernieuwen. U betaalt de rioolheffing via de aanslag gemeentelijke belastingen, die u ieder jaar in februari/maart ontvangt. Een kopie van deze aanslag kunt u via onze website aanvragen.

  Bezwaar

  Als u het niet eens bent met de aanslag kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet, bezwaar maken bij de heffingsambtenaar.

  Verhuizen

  Gaat u verhuizen naar een andere gemeente of komt u in de gemeente Zuidhorn wonen? Wellicht betekent dit iets voor de aanslag van de gemeentelijke belastingen.

 • Kosten

  Tarieven 2018

  • Voor een pand dat in hoofdzaak als woning dient is het tarief € 162,85.
  • Voor een pand met alleen een afvoer van grond- en hemelwater, zoals garageboxen en loodsen is het tarief € 35,92.
  • Voor een school, verzorgingshuis of een bedrijf met meer dan 50 werknemers is het tarief € 538,69.
  • Voor overige niet-woningen is het tarief € 224,46.

  Op welke manieren kan ik mijn aanslag betalen?