Referendum 21 maart 2018

 • Samenvatting

  Op 21 maart 2018 wordt een raadgevend referendum gehouden op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

  De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

  Stempas

  Uw stempas ontvangt u uiterlijk woensdag 7 maart 2018. Het adres waarop u staat ingeschreven op 5 februari 2018 bepaalt waar u moet stemmen, op dit adres wordt ook uw stempas bezorgd.

  Stempas kwijt

  Bent u uw stempas kwijt? U kunt tot dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen tijdens openingstijden bij de Publieksbale van de gemeente Zuidhorn. Dit moet u persoonlijk regelen, dus neem hiervoor uw legitimatiebewijs mee. Als u uw 'oude' stempas terugvindt, kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

 • Voorwaarden

  Om te kunnen stemmen voor het raadgevend referendum, moet u voldoen aan een aantal eisen:

  • U bent op 21 maart 2018 18 jaar of ouder
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht

  Als u gaat stemmen, moet u naast uw stempas ook een legitimatiebewijs meenemen dat geldig of maximaal 5 jaar verlopen is. Als u zich niet kunt legitimeren, mag u niet stemmen.

 • Iemand anders laten stemmen

  Kunt u zelf niet stemmen? U kunt iemand anders machtigen om voor u uw stem uit te brengen (volmacht).

  Iemand voor u laten stemmen uit dezelfde gemeente

  Wilt u iemand anders voor u laten stemmen en woont die persoon in dezelfde gemeente? Dit kunt u regelen met een onderhandse volmacht door de achterkant van uw stempas in te vullen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Zuidhorn woont en ook een stempas heeft ontvangen. Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw legitimatiebewijs tonen. De gemachtigde mag maximaal 2 volmachten aannemen en kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.

  Iemand voor u laten stemmen uit een andere gemeente

  Wilt u iemand anders voor u laten stemmen en woont die persoon in een andere gemeente? Dit kunt u regelen door een schriftelijke volmacht aan te vragen bij de gemeente waar u op 5 februari 2018 staat ingeschreven. U en degene die u machtigt om voor u te stemmen, vullen allebei een deel van dit formulier in. Het ingevulde en ondertekende formulier moet uiterlijk 16 maart 2018 door de gemeente ontvangen zijn. Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs van de gemeente waarmee hij namens u kan stemmen.

 • Stemmen in een andere gemeente

  Als u op de dag van het referendum (21 maart 2018) in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, moet u een kiezerspas hebben. Let op! U kunt maar één keer een kiezerspas aanvragen. Dit kan op twee manieren:

  Mondeling een kiezerspas aanvragen

  Een mondeling verzoek voor een kiezerspas kunt u persoonlijk indienen tot 20 maart 2018, 12.00 uur bij de Publieksbalie op het gemeentehuis. Heeft u al een stempas ontvangen? Neem de stempas én uw legitimatiebewijs dan mee!

  Schriftelijk een kiezerspas aanvragen

  Een schriftelijk verzoek kunt u doen door het invullen van een formulierHet ingevulde en ondertekende formulier moet uiterlijk 16 maart 2018 door de gemeente ontvangen zijn. Heeft u al een stempas ontvangen? Stuurt u deze dan mee bij uw verzoek. De kiezerspas wordt naar uw adres gestuurd. Hiermee u kunt stemmen in een andere gemeente.

 • Formulieren

  Formulieren versturen

  Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u versturen naar:

  Gemeente Zuidhorn
  t.a.v. Publieksbalie/verkiezingen
  Antwoordnummer 48
  9800 VB  Zuidhorn