Milieumelding

 • Samenvatting

  Als uw bedrijf het milieu gaat belasten, moet u misschien een melding doen of een vergunning aanvragen. Deze melding doet u minstens vier weken voordat uw bedrijf begint met de milieubelastende activiteit.

 • Regelen

  Vergunning of melding
  De Activiteiten Internet Module (AIM) bepaalt aan de hand van een aantal vragen of u een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. Via de module kunt u direct online de melding doen als dat nodig is. Deze module is te vinden via de website van AIM.
  Hebt u via de AIM een melding gedaan en blijkt daaruit dat u een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu moet aanvragen? Vraag dan de vergunning aan via het omgevingsloket. U kunt de aanvraag volledig digitaal indienen.

 • Kosten

  Aan de milieumelding en -vergunning zijn geen kosten verbonden.