Gladheid en strooien

 • Samenvatting

  Waar strooit de gemeente bij gladheid?

  • Eerste prioriteit: We strooien eerst de busroutes, toegangswegen voor dorpen en wijken, woon-werk-schoolfietspaden en doorgaande wegen langs waterwegen (zie kaartje hieronder). Op deze manier zorgen we ervoor dat de belangrijkste voorzieningen bereikbaar zijn.
  • Tweede prioriteit: Daarna volgen overige wegen buiten de bebouwde kom. We gaan deze pas strooien wanneer de eerste prioriteit veilig en schoon is en bij aanhoudende gladheid langer dan 8 uur.
  • Derde prioriteit: Bij aanhoudende gladheid gaan we verder met het strooien van wegen binnen de bebouwde kom, passages en doorsteken. Maar pas nadat de eerste en tweede prioriteit veilig en schoon zijn.

  Kaartje met strooiroutes eerste prioriteit

  Zie kaartmateriaal (Google Maps)

  Tweets over strooien en gladheid

  Volg ons op Twitter voor de laatste updates rondom strooien en gladheid. Onze laatste tweets staan ook in het overzicht hieronder.