Belastingen bij verhuizing

 • Samenvatting

  Verhuizing naar de gemeente Zuidhorn

  Bent u in de loop van het belastingjaar in Zuidhorn komen wonen? Dan krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing voor uw nieuwe woning over het aantal volle maanden van het belastingjaar dat u in Zuidhorn woont. De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt niet afgerekend na de verhuizing. Deze belasting betaalt diegene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker van de onroerende zaak is.

  Verhuizing naar een andere gemeente

  Gaat u in de loop van het belastingjaar verhuizen naar een andere gemeente? Dan worden de afvalstoffenheffing en de rioolheffing afgerekend tot en met de maand van vertrek. Zodra u uw verhuizing hebt doorgegeven bij de gemeente waar u gaat wonen, wordt dit automatisch verrekend. Wanneer u teveel betaald heeft, wordt dit teruggestort op uw rekening. Het moment van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) is hiervoor bepalend. De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt niet afgerekend na de verhuizing. Deze belasting betaalt diegene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker van de onroerende zaak is.

  Verhuizing binnen de gemeente Zuidhorn

  Verhuist u binnen de gemeentegrenzen? De afvalstoffenheffing en de rioolheffing lopen automatisch door voor uw nieuw adres. De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt niet afgerekend na de verhuizing. Deze belasting betaalt diegene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker van de onroerende zaak is.