Afvalstoffenheffing

 • Samenvatting

  Van Gansewinkel en HRM halen, in opdracht van de gemeente, het afval van huishoudens op. Van Gansewinkel zorgt voor de lediging van de groene en grijze container en aan Hoeksema (de milieuboer) kunt u middels de milieuzak, kunststofafval, oud papier, schillen etc, aanbieden. Hiervoor betaalt u als inwoner een afvalstoffenheffing.

  Deze afvalstoffenheffing betaalt u via de aanslag gemeentelijke belastingen die u ieder jaar in februari/maart ontvangt. U betaalt een vast tarief en een variabel tarief. Het variabele tarief is afhankelijk van het aantal kilo's afval dat u aanlevert in de groene en grijze container. Het bedrag voor de aangeleverde kilogrammen wordt na afloop van het belastingjaar opgelegd, dus in 2018 betaalt u voor het totaal aantal kilogrammen aangeleverd afval van 2017. Een kopie van deze aanslag kunt u opvragen bij het centrale Diftar-bureau, via telefoonnummer (0594) 69 57 99 of emailadres diftar@grootegast.nl.

  Voor het afval dat u aanbiedt aan de milieuboer betaalt u geen variabel tarief.

  Bezwaar

  Als u het niet eens bent met de aanslag kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet, bezwaar indienen bij de heffingsambtenaar.

  Verhuizen

  Gaat u verhuizen naar een andere gemeente of komt u in de gemeente Zuidhorn wonen? Wellicht betekent dit iets voor de aanslag van de gemeentelijke belastingen.

 • Kosten

  Tarieven 2018

  Voor uw afval betaalt u jaarlijks een vast tarief en een variabel tarief. Het vaste tarief is voor elk huishouden gelijk, het variabele tarief is afhankelijk van het aantal kilo's dat u via uw containers aanlevert.

  • Het vaste tarief bedraagt € 109,19 per huishouden.
  • Het variabele tarief bedraagt € 0,28 per kilogram afval.

  Bekijk op welke manier u de aanslag kan betalen.