Duurzaamheid

Op 9 februari 2015 heeft de gemeenteraad van Zuidhorn het Duurzaamheidsbeleid 2015-2018 vastgesteld. Het doel van het stuk is duurzaamheid vooral concreet en tastbaar te maken. De beleidsnota biedt een degelijke basis voor inwoners, bedrijven en de gemeentelijke organisatie om de komende jaren met duurzaamheid aan de slag te gaan. Het beleidsstuk beschrijft de prioriteiten, duurzame doelen en ambities van gemeente Zuidhorn voor de komende jaren.

Duurzaamheid op alle niveaus

Duurzaamheid leeft op allerlei niveaus: bij inwoners, bedrijven, instanties én overheden. Inwoners van onze gemeente willen graag actief bijdragen aan ontwikkelingen die goed zijn voor mens en milieu. Er zijn initiatieven voor buurtmoestuinen, gezamenlijke inkoop van energieproducten en talloze andere zaken. Bedrijven in de gemeente zien duurzaam ondernemen ook steeds vaker als een kans en investeren hierin.

Voorbeeldfunctie 

De gemeente Zuidhorn heeft daarnaast ook een voorbeeldfunctie op gebied van duurzaamheid. Daarbij wordt gekeken naar de bedrijfsvoering, dienstverlening en het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. Door zelf duurzaam te handelen, laat de gemeente zien hoe het kan.