Stationspark Zuidhorn

Het transferium Zuidhorn duiden we vanaf nu aan met Stationspark Zuidhorn en de slogan Zuidhorn stapt over.
Het stationsgebied van Zuidhorn wordt omgevormd tot een stationspark: de omgeving wordt nog groener, zodat de mensen in een plezierige en gezonde omgeving kunnen overstappen. Er komt ruime gelegenheid om auto’s en fietsen te parkeren en verder te reizen met de uitstekende trein- en busverbindingen naar Stad en Ommeland en  Friesland. Ook voor mensen die van de trein overstappen op de bus of vice versa is het goed toeven  in het stationspark. We zetten dus belangrijke stappen vooruit als het gaat om vergroening, veiligheid en duurzame mobiliteit. Zo krijgt de slogan “Zuidhorn stapt over” een meervoudige betekenis.

Logo Stationspark Zuidhorn

Wat is het Stationspark Zuidhorn?
Het Stationspark Zuidhorn is een grote parkeergelegenheid van waar men kan overstappen van de fiets of auto op het openbaar vervoer. In Zuidhorn is het gebied rondom het station en gemeentehuis een stationspark, wat ook wel transferium wordt genoemd (Hooiweg en omgeving). Zuidhorn wordt gebruikt door reizigers die vanaf hier per bus of per trein verder reizen naar hun (eind)bestemming richting Groningen/Leeuwarden. De reizigers komen uit (de gemeente) Zuidhorn en de wijde omgeving.

Geschiedenis Staionspark Zuidhorn
In 1997 is het eerste gedeelte van het huidige Stationspark in gebruik genomen. Gelijktijdig met de bouw van het nieuwe gemeentehuis aan de Hooiweg, is een plein aangelegd met ongeveer 100 parkeerplaatsen gelegen tussen bomen (platanen). De helft van de parkeerplaatsen was bestemd voor de medewerkers van het gemeentehuis, de andere helft voor reizigers met het openbaar vervoer (ov). Op werkdagen liep het plein voor het gemeentehuis al snel vol met geparkeerde auto’s van OV-reizigers. Daarom is in 1999 het Stationspark richting het spoor uitgebreid met 55 parkeerplaatsen en een buskeerlus.

Parkeren en stallen
De afgelopen jaren is het aantal reizigers voor de bus en trein enorm gestegen en daarmee ook het gebruik van parkeerplaatsen voor auto’s en stallingen voor fietsen. De huidige capaciteit aan parkeerplaatsen en fietsenstallingen schiet te kort. In 2011 is uit onderzoek gebleken dat de bezettingsgraad van het transferium op 90% ligt. Op piekdagen bestaat de kans dat geen parkeerplaatsen beschikbaar zijn, wat leidt tot ongewenst parkeergedrag in de directe omgeving. Reden voor de gemeente het transferium verder te ontwikkelen.

Wat houdt het project in?
Het project bestaat uit het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen (ca. 200), optimaliseren van het busstation en herinrichten van de stationsomgeving.

Uitbreiden aantal parkeerplaatsen
In de directe omgeving van het station gaan we het aantal parkeerplaatsen uitbreiden met 200. Hierbij wil de gemeente de parkeerstromen zoveel mogelijk concentreren aan de noordkant van het station (Hooiweg), zodat er minder autoverkeer aan de zuidkant van het station is (Stationsweg en De Gast). Dit komt de verkeersveiligheid van het langzaam verkeer (fiets/voetgangers) over deze wegen richting het station ten goede.

Optimaliseren busstation
Op dit moment staan de bussen op de rijbaan van de Hooiweg. Om het verkeer hier beter en veilig(er) te laten doorstromen, passen we de inrichting van het busstation aan waarbij de bussen niet meer op de rijbaan staan.

Herinrichten stationsomgeving
Als laatste gaan we de directe omgeving van het station herinrichten. Deze herinrichting bestaat uit het verbeteren en uitbreiden van de fietsenstallingen, het verbeteren van de haal- en brengmogelijkheden van passagiers voor de trein of bus (zgn. zoen- en zoefstroken) en het herinrichten van de Stationsweg. Voor de Stationsweg is een ontwerp voor de herinrichting gemaakt. Het plan is tijdens twee informatieavonden voorgelegd aan de bewoners. Zij hebben het ontwerp positief ontvangen. We gaan het plan nu verder uitwerken.

Resultaat
Wat zijn de uiteindelijke opbrengsten van dit Stationsparkplan:

  •     meer parkeerplaatsen en fietsenstallingen;
  •     een duurzaam en aantrekkelijk stationsgebied dat als een stimulans geldt voor reizigers vaker met het openbaar vervoer te gaan;
  •     het levert een bijdrage aan schone, duurzame mobiliteit, een van de ambities in het bestuursakkoord (Duurzaamheid);
  •     met de concentratie van parkeren aan de noordkant van het station, vindt er naar verwachting minder verkeersbewegingen plaats op de Gast en Stationsweg, dat komt ten goede aan het woongenot aan en de verkeersveiligheid van deze wegen;
  •     bussen staan niet meer op de Hooiweg, maar op aangelegde opstelplaatsen.

Planning
De uitvoering van het totale plan vindt plaats tussen 2015-2018 en gebeurt gefaseerd. In de planning speelt het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden (ESGL) een belangrijke rol. ProRail voert dit project uit in opdracht van de provincies Groningen en Friesland (zie www.prorail.nl/esgl).

In het project ESGL wordt het bestaande, zuidelijke perron in Zuidhorn verlengd en het noordelijke perron verlengd en verbreed. Aan de noordkant van het bestaande spoor legt ProRail een nieuw spoor (keerspoor) aan voor de pendeltrein Groningen-Zuidhorn. Dit keerspoor ligt tegen de uitbreiding van het transferium aan. Vanaf het doorontwikkelde transferium komt een opgang naar het noordelijke perron Daarnaast zorgt ProRail ook voor het veiliger maken van diverse overwegen onder meer de overweg in De Gast. Naast de bestaande overweg komt een vrijliggende fiets-/voetgangersoversteek. Ook verdwijnt één van de twee aansluitingen van de Stationsweg op De Gast. De andere wordt aangepast tot een haakse aansluiting.

Subsidies
De uitvoering van het project Stationspark Zuidhorn is mede mogelijk gemaakt door subsidies van de provincie Groningen en Regio Groningen Assen.

Logo provincie Groningen      Logo Regio Groningen-Assen

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen van dit project, stuur dan een mail naar: stationspark@zuidhorn.nl. Je ontvangt dan de digitale nieuwsbrief, die periodiek verschijnt. Ook op de gemeentelijke informatiepagina van de gemeente publiceren we over dit project. Volg ons op Twitter en Facebook op #Stationspark

Downloads
Concept inrichtingsplan (pdf)
Nieuwsbrief Stationspark Zuidhorn april 2017 (pdf)
Persbericht opening busstation (mei 2017)