Raadsleden

G (Geertje) Veenstra

G Veenstra
contactgegevens en taken G (Geertje) Veenstra
FunctieFractievoorzitter
AdresDorpsstraat 62
9832 PE  Den Horn
Telefoonnummer0637323796
E-mailadresgeertje.veenstra.raad@zuidhorn.nl
Taken

Portefeuille
Algemene zaken en beleidscoördinatie
Organisatie en informatievoorziening
Voorlichting en interactief bestuur
Openbare orde en veiligheid
Coördinerend portefeuillehouder handhaving
Participatiewet
Coördinatie Dienstverlening en mensgericht werken
Bovengemeentelijke infrastructuur
Sociaal Maatschappelijk Werk
WMO
Jeugd- en ouderenzorg

Bezoldigde functie:
Zorgcoördinator RIBW Leger des Heils Noord

Nevenfunctie:
Technisch voorzitter MR Gomarus College (onbezoldigd)

Politieke partijCDA

M.H. (Martin) Boog

M.H. Boog
contactgegevens en taken M.H. (Martin) Boog
FunctieRaadslid
AdresHaringhuizen 7
9845 AN  Visvliet
Telefoonnummer(0594) 24 98 16
E-mailadresmartin.boog.raad@zuidhorn.nl
Taken

Portefeuille
Financiën en belastingen
Mobiliteit
Ruimtelijke Ordening
Volkshuisvesting en woningbouw
Monumentenzorg
Bouw en woning, en welstandstoezicht
Grondexploitatie
Coordinatie implementatie toekomstvisie
Intergemeentelijke samenwerking / herindeling
Economische zaken

Bezoldigde functies
Inspecteur ASR Verzekeringen

Politieke partijCDA

A.A. (Annejet) Jansma

A.A. Jansma
contactgegevens en taken A.A. (Annejet) Jansma
FunctieRaadslid
AdresBurmanniastraat 3A
9843 EJ  Grijpskerk
Telefoonnummer(0594) 21 19 66
E-mailadresannejet.jansma.raad@zuidhorn.nl
Taken

Portefeuille
Onderwijs
Sportbeleid
Drank en Horeca wet
Bibliothekenwerk
Voorlichting en interactief bestuur
WMO
Volksgezondheid
Dierenwelzijn

Bezoldigde functie
Inval leerkracht

Onbezoldigde functie
Voorzitter kindernevendienst
Vrijwilliger cbs De Borgstee

Politieke partijCDA

J. (Jaap) Tel

J. Tel
contactgegevens en taken J. (Jaap) Tel
FunctieRaadslid
AdresSiriusstraat 1
9801 VT  Zuidhorn
Telefoonnummer06-46798149
E-mailadresjaap.tel.raad@zuidhorn.nl
Taken

Portefeuille
Milieu en Duurzaamheid
Kunst en cultuurbeleid
Openbare Werken, infra, straten en pleinen
Bedrijfscontacten
Plattelandsbeleid
Lerende economie
Recreatie en toerisme
Dorpshuizen en MFC's
Sportaccommodaties
Kunst- en cultuur accommodaties

Bezoldigde functie
Financieel economisch adviseur bij de gemeente Groningen

Onbezoldigde functie
Penningmeester CDA afdeling Zuidhorn.

Politieke partijCDA

H. (Hans) Schipper

H. Schipper
contactgegevens en taken H. (Hans) Schipper
FunctieFractievoorzitter
AdresBoslaan 46
9801 HH  Zuidhorn
Mobiel nummer0651560292
E-mailadreshans.schipper.raad@zuidhorn.nl
Taken

Portefeuille
Algemene zaken en beleidscoördinatie
Organisatie en informatievoorziening
Intergemeentelijke samenwerking en herindeling
Brede maatschappelijke discussie: herindeling
Voorlichting en interactief bestuur
Openbare orde en veiligheid
Bedrijvencontacten
Bovengemeentelijke infrastructuur
Economische zaken
Grondexploitatie
Financiën en belastingen
Coördinerend portefeuillehouder:
dienstverlening
handhaving
mensgericht werken
toekomstvisie

Bezoldigde functie
Administratiekantoor, zelfstandig ondernemer

Nevenfuncties
Bestuurslid Stichting Dierenweide Oostergast
Bestuurslid Kredietunie Westerkwartier
 

Politieke partijChristenUnie

A.H. (Arina) Havinga-Rook

A.H. Havinga-Rook
contactgegevens en taken A.H. (Arina) Havinga-Rook
FunctieRaadslid
AdresHoendiep wz 38
9805 TC  Briltil
Telefoonnummer(0594) 50 05 08
E-mailadresarina.havinga.raad@zuidhorn.nl
Taken

Portefeuille
Onderwijs
Sportbeleid
Recreatie en toerisme
Brede maatschappelijk duscussie: lerende economie
Dierenwelzijn
Plattelandsbeleid
Kunst en cultuur
Bibliotheekwerk

Bezoldigde functie
Makelaar bij Havinga Makelaardij

Onbezoldigde functies
Voorzitter Stichting Tsjernobylkinderen Noordhorn
Redacteur Jeugdbijlage Kerkblad

Politieke partijChristenUnie

I (Irene) van Essen

I van Essen
contactgegevens en taken I (Irene) van Essen
FunctieRaadslid
AdresDe Punter 2
9801 MJ  Zuidhorn
Telefoonnummer(0594) 50 77 91
E-mailadresirene.van.essen.raad@zuidhorn.nl
Taken

Portefeuille
Transformatie Sociaal Domein
Sociale zaken en maatschappelijk werk
Wmo
Gehandicaptenbeleid
Jeugd- en ouderenzorg
Gezondheidszorg
Brede maatschappelijke discussie: sociaal domein

Onbezoldigde functie
Secretariaat Coop.Tamarisk, Zuidhorn
Coach kjw-er gkv Zuidhorn
Coord. NSGK collecte Zuidhorn

Politieke partijChristenUnie

A. (Alex) Steenbergen

A. Steenbergen
contactgegevens en taken A. (Alex) Steenbergen
FunctieRaadslid
AdresZonstraat 14
9801 VW  Zuidhorn
Mobiel nummer0618884685
E-mailadresalex.steenbergen.raad@zuidhorn.nl
Taken

Portefeuille
Ruimtelijke Ordening
Volkshuisvesting en woningbouwontwikkeling
Centrumontwikkeling Zuidhorn
Maatschappelijk vastgoed
Milieu en duurzaamheid
Monumentenzorg
Mobiliteit
Openbare werken, infrastructuur, straten en pleinen
Coördinerend portefeuillehouder duurzaamheid

Bezoldigde functie
Projectmanager Rijkswaterstaat

Politieke partijChristenUnie

K.W. (Klaas-Wybo) Hoek van der

K.W. Hoek van der
contactgegevens en taken K.W. (Klaas-Wybo) Hoek van der
FunctieFractievoorzitter
AdresGroningerstraatweg 11
9843 AA  Grijpskerk
Telefoonnummer(0594) 21 36 37
E-mailadresklaas-wybo.v.d.hoek.raad@zuidhorn.nl
Taken

Portefeuille
Fractievoorzitter en lid Presidium
Algemene strategische zaken
Contacten in de coalitie
Organisatie en informatievoorziening
Financiën en belastingen
Economische zaken (o.a. lokaal werkgelegenheidsbeleid)
Mensgericht werken
Bestuurszaken, w.o. herindeling (o.a. brede maatschappelijke discussie)
Toekomstvisie
Lerende economie (o.a. brede maatschappelijke discussie)
Veiligheid en politie
Transformatie sociaal domein (o.a. brede maatschappelijke discussie) Sociale zaken en maatschappelijk werk

Bezoldigde functie
Vice voorzitter College van Bestuur Stenden Hogeschool Leeuwarden en daaraan gekoppelde q.q. functies (o.a. Bestuur Stichting Steunfonds Stenden, Stichting Studiestad Leeuwarden)

Onbezoldigde functies
Bestuurslid Stichting Verkiezing Friese Ondernemer van het jaar
Bestuurslid Knappe Koppen Fryslân
Voorzitter Voetbalvereniging Grijpskerk
Onafhankelijk voorzitter Focusgroep Garnalenvisserij Waddenzee (i.o.v. Ministerie van EZ en de provincies Groningen, Friesland en Noord Holland)
Lid Raad van Toezicht Waddengroep

Politieke partijGroenLinks

A.A.H.J. (Alex) Temmingh

A.A.H.J. Temmingh
contactgegevens en taken A.A.H.J. (Alex) Temmingh
FunctieRaadslid
AdresWierum 38
9831 SL  Aduard
Telefoonnummer(050) 403 12 31
E-mailadresalex.temmingh.raad@zuidhorn.nl
Taken

Portefeuille
1e plv. fractievoorzitter
Fractiesecretaris
Klimaat
Mobiliteit
Milieu en duurzaamheid (o.a. brede maatschappelijke discussie)
Handhaving
Welzijn
Wmo
Gehandicaptenbeleid
Jeugd- en ouderenzorg
Gezondheidszorg
Dierenwelzijn
Kunst en cultuur
Onderwijs

Bezoldigde functie
Eigen vertaalbureau (vertaler Scandinavische talen en Engels)

Onbezoldigde functie
Jeugdleider VV Aduard 2000
Coördinator Collecte Amnesty International

Politieke partijGroenLinks

M.H. (Michiel) Pellenbarg

M.H. Pellenbarg
contactgegevens en taken M.H. (Michiel) Pellenbarg
FunctieRaadslid
Mobiel nummer0683565434
E-mailadresmichiel.pellenbarg.raad@zuidhorn.nl
Taken

Portefeuille
2e plv. fractievoorzitter
Penningmeester fractie
Ruimtelijke ordening
Volkshuisvesting en woningbouwontwikkeling
Bouw- en woningtoezicht
Plattelandsbeleid
Maatschappelijk vastgoed
Openbare werken, infrastructuur, straten en pleinen
Centrumontwikkeling Zuidhorn
Recreatie en toerisme
Monumentenzorg
Verkeer en vervoer
Sportbeleid
Bibliotheekwerk

Bezoldigde functie
Kadaster - Manager Projecten & Advies

Onbezoldigde functies
Vakblad Maatschappelijk Vastgoed - lid redactieraad

Politieke partijGroenLinks

M.F. (Mark) Veenstra

M.F. Veenstra
contactgegevens en taken M.F. (Mark) Veenstra
FunctieFractievoorzitter
AdresDe Bongerd 71
9801 AR  Zuidhorn
Telefoonnummer(0594) 69 66 70
E-mailadresmark.veenstra.raad@zuidhorn.nl
Taken

Portefeuille
Algemene zaken en beleidscoördinatie
Organisatie & Informatievoorziening
Intergemeentelijke samenwerking (RGA) / Herindeling
Openbare orde en veiligheid
Voorlichting & interactief bestuur
Handhaving (algemeen)
Economische zaken
Infrastructuur, straten en pleinen
Landbouw
Openbare werken
Ruimtelijke Ordening en Grondbedrijf
Volkshuisvesting /Bouw- en woningtoezicht /Welstandstoezicht
Financiën (incl. rkc/auditcommissie)

Bezoldigde functie
Vestigingsmanager BCC Elektro Speciaal Zaken BV

Onbezoldigde functie
Lio OAR (Onderwijsadviesraad) ROC Friese Poort Leeuwarden (MBO Detailhandel)

Politieke partijPvdA

A.R. (André) Hatzman

A.R. Hatzman
contactgegevens en taken A.R. (André) Hatzman
FunctieRaadslid
AdresDotterbloem 6
9801 LS  Zuidhorn
Telefoonnummer(0594) 50 74 94
E-mailadresandre.hatzman.raad@zuidhorn.nl
Taken

Portefeuille
Verkeer en Vervoer
Plattelandsbeleid/Toekomstvisie dorpshuizen
Kunst en Cultuur
Sport
Duurzaamheidsbeleid
Recreatie en Toerisme
Gezondheidszorg
Onderwijs
Jeugdzorg
Sociale Zaken en Maatschappelijk werk (Wmo)
Gehandicaptenbeleid
Ouderenzorg en Volwasseneducatie
Monumentenzorg, dorpsvernieuwing
Bibliotheekwerk
Grote Projecten: Komplan en Oostergast

Bezoldigde functie
Leraar speciaal basisonderwijs O2G2 Groningen

Politieke partijPvdA

J.A. (Jan) Gutman

J.A. Gutman
contactgegevens en taken J.A. (Jan) Gutman
FunctieFractievoorzitter
AdresHeirweg 33
9845 AB  Visvliet
Mobiel nummer0654761691
E-mailadresjan.gutman.raad@zuidhorn.nl
Taken

Portefeuille
Openbare orde en veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Onderwijs
Cultuur en recreatie
Milieu
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Bezoldigde functie(s)
Systeembeheerder Hanzehogeschool Groningen

Onbezoldigde functie(s)
Voorzitter Stichting De Gezonde Overtuiging

Politieke partijD66

H.W. (Harrie) Rutgers

H.W. Rutgers
contactgegevens en taken H.W. (Harrie) Rutgers
FunctieRaadslid
AdresHoofdstraat 98
9842 PJ  Niezijl
Telefoonnummer(0594) 50 70 15
E-mailadresharrie.rutgers.raad@zuidhorn.nl
Taken

Portefeuille
Algemene bestuur
Economische zaken
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Gemeentelijke heffingen en financiën

Politieke partijD66

R.J. (René) Westerhoff-Dijkinga

R.J. Westerhoff-Dijkinga
contactgegevens en taken R.J. (René) Westerhoff-Dijkinga
FunctieFractievoorzitter
AdresKalmoes 15
9801 LN  Zuidhorn
Telefoonnummer(0594) 50 59 42
E-mailadresrene.westerhoffdijkinga.raad@zuidhorn.nl
Taken

Portefeuille
Algemeen bestuur
Openbare orde en veiligheid
Onderwijs
Welzijn
Cultuur, recreatie en toerisme
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Volksgezondheid
Financiën
Tevens plaatsvervangend voorzitter van de raad
en 4e loco burgemeester.

Bezoldigde functie
Gemeente Noordenveld beleidsmedewerker Onderwijs

Onbezoldigde functie
Lid 4 mei-commissie Brilt-Noordhorn-Zuidhorn

Politieke partijVVD

G.S. (Geertje) Dijkstra-Jacobi

G.S. Dijkstra-Jacobi
contactgegevens en taken G.S. (Geertje) Dijkstra-Jacobi
FunctieRaadslid
AdresTarjat 1
9843 CK  Grijpskerk
Telefoonnummer(0594) 21 30 17
E-mailadresgeertje.dijkstra.raad@zuidhorn.nl
Taken

Portefeuille
Handhaving
Verkeer en vervoer
Economische zaken en werkgelegenheid
Openbaar groen
Milieu
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Bezoldigde functie
Manager Inspecties NAB Bliksembeveiliging B.V.

Politieke partijVVD

G. (Greetje) De Vries-Leggedoor

G. De Vries-Leggedoor
contactgegevens en taken G. (Greetje) De Vries-Leggedoor
FunctieBurgemeester
AdresZuiderdiep 549
9521 AR  Nieuw Buinen
Telefoonnummer(0594) 50 88 00 (kantoor)
E-mailadresburgemeester@zuidhorn.nl
Taken

Taken en portefeuilles
Algemene zaken en beleidscoördinatie
Organisatie en informatievoorziening
Intergemeentelijke samenwerking en herindeling
Voorlichting en interactief bestuur
Openbare orde en veiligheid
Bedrijvencontacten
Bovengemeentelijke infrastructuur
Centrumontwikkeling Zuidhorn
Bouw- en woningtoezicht
Uitvoering milieutaken
Coördinerend pfh. dienstverlening
Coördinerend pfh. handhaving
Coördinerend pfh. mensgericht werken
Coördinerend pfh. toekomstvisie
Brede maatschappelijke discussie: herindeling

Politieke partijCDA

M.J. (Jacqueline) Slopsema-Terpstra

M.J. Slopsema-Terpstra
contactgegevens en taken M.J. (Jacqueline) Slopsema-Terpstra
FunctieGriffier
AdresPostbus 3
9800 AA  Zuidhorn
Telefoonnummer(0594) 50 87 81
E-mailadresgriffie@zuidhorn.nl