Presidium

Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters en burgemeester. De taak van het presidium is om de agenda's voor de vergaderingen van de raad voor te bereiden. Het presidium vergadert eens per maand en verder zo vaak als nodig en wordt ondersteund door de raadsgriffier.