Zuidhorn kiest voor milieuvriendelijke onkruidbestrijding (12-05-2016)

Gemeente Zuidhorn gaat onkruid met infrarood, hete lucht en stoom bestrijden.

Hiermee voldoet de gemeente aan de nieuwe regelgeving en aan de wens van het college.

Nieuwe aanpak
Sinds 1 april 2016 geldt een verbod op het gebruik van glyfosaat (roundup) op verharding. Het college is blij met het verbod. Vooruitlopend op deze maatregel is de gemeente begin dit jaar op zoek gegaan naar een milieuvriendelijke manier van onkruidbestrijding. De gemeente schakelt nu de firma Krinkels in voor deze nieuwe manier van werken.

Meer ruimte voor natuur
De nieuwe aanpak past ook in het nieuwe groenbeleid van de gemeente, dat op 17 mei aanstaande wordt besproken in de gemeenteraad. Hierin staat dat Zuidhorn, waar mogelijk, voor milieuvriendelijke oplossingen kiest. Dit betekent ook dat de gemeente de natuur hier en daar meer de ruimte geeft. Daarmee ondersteunt het groenbeheer de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente beter, zoals het bijenbeleid.