Zuidhorn investeert in cultureel erfgoed (13-12-2017)

Gemeente Zuidhorn investeert in onderhoud molen en kerktorens voor behoud cultureel erfgoed

Het college stelt de raad van Zuidhorn voor groot onderhoud te laten plegen aan molen ‘De Fortuna’ te Noordhorn en aan de torens van de Nederlands Hervormde kerk (NH-kerk) van Noordhorn en van Saaksum. De kosten voor dit onderhoud zijn ruim € 125.000 en kan de gemeente betalen uit de reserve Monumenten.

Groot onderhoud
De gemeente Zuidhorn bezit een aantal monumentale molens en kerktorens. Jaarlijks investeert de gemeente vanuit haar reguliere onderhoudsbudget in het onderhoud van dit culturele erfgoed. Voor de molen en de beide torens is op dit moment groot onderhoud noodzakelijk,  zodat de gemeente nu  een aanspraak doet op de reserve Monumenten Bij de molen van Noordhorn heeft vooral de stelling onderhoud nodig. Delen van de stelling zijn aan vervanging of vernieuwing toe. Ook het bitumen is aan vervanging toe. Sinds april dit jaar staat de molen in Noordhorn, samen met 47 andere molens in Nederland, stil. Het blijkt dat er iets mis is met de boutverbinding van de zogenaamde deelbare roeden. Met een bijdrage van € 63.564 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) worden de roeden vervangen door één stuk volgens een oud model. Dit werk neemt de gemeente volgend jaar mee in de werkzaamheden aan ‘De Fortuna’ waarmee de molen weer jaren vooruit kan.

In de toren van de NH-kerk in Noordhorn komen extra bordessen en worden ladders vervangen. De toren van de NH-kerk in Saaksum krijgt nieuw stucwerk. Daarnaast is het metsel- en voegwerk aan vervanging toe en is schilderwerk nodig.

Verantwoordelijk wethouder Fred Stol: “We zijn trots op de monumenten in onze gemeente. Ze sieren onze gemeente en maken onderdeel uit van onze historie. We willen dit graag behouden en investeren daarom in ons cultureel erfgoed. Voor nu, voor de nieuwe gemeente Westerkwartier en voor de toekomst.”

Raad
De raad neemt op 19 februari 2018 een besluit over bovengenoemd voorstel van het college.