Zuidhorn blij ontwikkeling aardgaswinning (16-02-2018)

Gemeente is blij met ontwikkelingen voor terugdringen aardgaswinning, maar ziet ook risico's.

Woensdag 31 januari heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat het nieuwe schadeprotocol voor aardbevingsschade gepresenteerd. In recente Kamerdebatten over de gaswinning is onder meer gesproken over het terugdringen van de aardgaswinning uit het Groningenveld.

Wethouder Henk Bakker vindt het terugdringen van de gaswinning en het vaststellen van het schadeprotocol een positieve ontwikkeling. Hij is vooral blij met de publieke regie op de schadeafhandeling en het afschaffen van de contourenlijn: “Als college van Zuidhorn ondersteunen we deze ontwikkelingen van harte.”
 

Gaswinning omlaag
Het terugdringen van de gaswinning van laagcalorisch gas uit het Groningenveld is heel belangrijk en moet zo snel mogelijk gebeuren. Het wordt echter in één adem genoemd met de bouw van een stikstoffabriek. Stikstof wordt gebruikt om hoogcalorisch gas geschikt te maken voor huishoudelijk gebruik. Hoogcalorisch gas wordt geïmporteerd uit het buitenland en gewonnen uit de kleine velden in onder meer onze provincie. In een aantal gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt van fracking. Het geschikt maken van hoogcalorisch gas voor huishoudelijk gebruik, door het te mengen met stikstof, kan risico’s met zich meebrengen voor gemeenten waar kleine velden en/of gasopslag liggen, waar Zuidhorn er één van is. De minister heeft gezegd dat de gaswinning uit kleine velden doorgaat. De gemeente blijft daar kritisch over. De gemeenteraad heeft zich al in juni 2015 in een motie uitgesproken tegen fracking.

Wethouder Henk Bakker: “Het is heel goed dat er serieus werk wordt gemaakt van het terugdringen van de gaswinning in het Groningenveld. Wat wij niet willen is dat de problematiek nu verschuift naar andere gebieden. Uiteraard zijn wij solidair met de gemeenten waarin het Groningenveld ligt. Daarnaast vragen wij ook aandacht voor onze eigen positie. Wij staan voor de belangen van onze inwoners en behartigen deze in verschillende overleggen.
 

Platform
De gemeente Zuidhorn neemt deel aan het Bestuurlijk Platform Mijnbouwgemeenten met kleine gasvelden. Ondersteund door de VNG gaan deze gemeenten het gesprek aan met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de positie van de betreffende gemeenten. Daarnaast willen de gemeenten in het platform, samen met de provincies en de waterschappen, de energietransitie voortvarend oppakken. Wethouder Henk Bakker: “Gas importeren is geen structurele, hoogstens een tijdelijke, oplossing. We moeten 100% inzetten op duurzame energie en energiebesparing.”