Winningsplan Pieterzijl ter inzage (17-04-2018)

Ontwerp-instemmingsbesluit voor winningsplan Pieterzijl Oost: inzage en zienswijze.

De NAM is voornemens om het gasveld Pieterzijl Oost in productie te nemen. Het ontwerp-instemmingsbesluit voor het winningsplan ligt tot en met woensdag 9 mei 2018 ter inzage bij het gemeentehuis van Zuidhorn en online via www.nlog.nl/ter-inzage-legging-pieterzijl-oost. U kunt hierop reageren door in die periode een zienswijze in te dienen. In de zienswijze moet duidelijk aangegeven worden op welke onderdelen van het ontwerp-instemmingsbesluit u reageert, onderbouwd met argumenten. Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op het ontwerp-instemmingsbesluit een zienswijze hebben ingebracht, later beroep kunnen instellen tegen het instemmingsbesluit.
 
De zienswijze kan schriftelijk verstuurd worden naar: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat – Inspraakpunt Winningsplan Pieterzijl Oost, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. De brief wordt alleen als zienswijze in behandeling genomen als deze ondertekend is met naam en adres.
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met mevrouw Van den Bemt via (0594) 50 88 88 of gemeente@zuidhorn.nl