Werkzaamheden Aduard gaan langer duren (13-02-2018)

Informatie van de provincie Groningen

De werkzaamheden aan de rondweg ten zuiden van de nieuwe brug in Aduard beginnen later. Op het terrein ten zuiden van de nieuwe loskade, waar een deel van de nieuwe rondweg komt te liggen, is bij recent onderzoek vervuilde grond aangetroffen.

In de grond komen asfaltresten voor. Dit terrein is onlangs door de provincie Groningen aangekocht als laatste stuk grond voor de nieuwe rondweg. De provincie Groningen heeft het terrein voor de aankoop onderzocht. Maar vanwege de opslag van zand en ander materiaal kon dit onderzoek niet optimaal worden uitgevoerd. Na ontruiming van het terrein heeft opnieuw een onderzoek plaatsgevonden.

Hieruit bleek dat de aard van de verontreiniging dusdanig tegenviel dat er eerst gesaneerd moet worden, voordat de werkzaamheden ter plekke kunnen beginnen. Hierdoor lopen de bouwactiviteiten op deze locatie vertraging op. De rondweg is hierdoor halverwege 2019 klaar in plaats van in oktober dit jaar.