Vooraankondiging (10-07-2018)

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidhorn (herziening)’.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van 18 juli 2018 het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidhorn (herziening)’ voor de duur van zes weken ter inzage ligt. De bekendmaking hiervan vindt plaats op de gemeentepagina van De Streekkrant van 17 juli 2018. Vanaf 18 juli 2018 is het mogelijk om tegen de inhoud van het plan een zienswijze in te dienen. In de bekendmaking leest u hoe u een zienswijze kunt indienen.

De belangrijkste onderwerpen die in dit plan een plaats krijgen zijn:

  • Het aanwijzen van beeldbepalende en karakteristieke panden;
  • Juridische vertaling plaatsen windmolens in het gebied Middag Humsterland;
  • Locatiegerichte wijzigingen.