Volksraadpleging Middag-Humsterland (06-10-2016)

Kaartmateriaal Middag-Humsterland

De gemeenten Winsum en Zuidhorn hebben in hun coalitieakkoorden toegezegd een volksraadpleging te houden onder de inwoners van Middag-Humsterland.

Doel is te kijken hoe de inwoners denken over de toedeling van Middag-Humsterland bij de aanstaande herindeling. Willen de inwoners straks wonen in de toekomstige gemeente Hoogeland (deze naam is nog niet officieel) of juist in het Westerkwartier? De beslissing daarvan ligt uiteindelijk bij de gemeenteraden van  Winsum en Zuidhorn. Maar zij horen graag de mening van inwoners uit het gebied. Volgende week bespreken de raden van Winsum en Zuidhorn een plan van aanpak voor de volksraadpleging. De week daarop volgt hier meer informatie over.

Herindeling
Een belangrijk onderdeel van een herindeling zijn de grenzen van de nieuwe gemeente. Die grenzen zijn opgenomen in het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. De volksraadpleging in het Middag-Humsterland kan consequenties hebben voor die grenzen.
Dat betekent dat de gemeenteraden in  het Westerkwartier het herindelingsontwerp pas na de volksraadpleging behandelen. Dat zal rond de jaarwisseling gebeuren. Daarna kunt u aangeven wat u van de herindelingsplannen vindt.

Meer informatie
Binnenkort vindt u meer informatie over de volksraadpleging op deze site en de site van de gemeente Winsum.