Verslag raadsvergadering (26-06-2018)

Dit item is verlopen op 31-07-2018.

Uit de gemeenteraad van 18 juni 2018.

De raad heeft:

  • Gesproken over het Bestemmingsplan hoek Wilhelminalaan 2a - Hoofdstraat Zuidhorn en afgesproken de besluitvorming hierover door te schuiven naar de raad van 9 juli.
  • Unaniem besloten de verordening duurzaamheidslening op een aantal punten aan te passen en vast te stellen.
  • Gesproken over de stand van zaken uitvoering motie monitorgroep duurzame maatregelen Middag-Humsterland.
  • Kennis genomen van de jaarrekening 2017, de begroting 2019 en de Meerjarenkoers 2018-2021van de Veiligheidsregio Groningen en besloten een zienswijze bij de begroting 2019 kenbaar te maken.
  • Kennis genomen van het jaarrapport 2017 en algemene beleidsmatige en financiĆ«le kaders 2019 van ARCG en besloten hierop geen zienswijze in te dienen.
  • Kennis genomen van het jaarverslag en jaarrekening 2017, ontwerpbegroting 2019, ontwerpbijstelling RIGG en het positioneringsonderzoek GGD van PG&Z en besloten een zienswijze in te dienen.
  • Kennis genomen van de jaarrekening 2017 van Westerwijs en de meerjarenbegroting van Quadraten en besloten een zienswijze in te dienen.
  • Middels een motie unaniem besloten de zorgen genoemd in de brandbrief van 56 fractievoorzitters uit het aardbevingsgebied te delen en dit kenbaar te maken bij minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie via telefoonnummer (0594) 50 87 81 of e-mailadres griffie@zuidhorn.nl.