Verkeersbesluit knip Zonstraat en Kumastraat (19-04-2017)

Dit item is verlopen op 31-07-2017.

Besluit burgemeester en wethouders.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn hebben op 4 april 2017 besloten tot het instellen van een (tijdelijke) knip in de Zonstraat en de Kumastraat te Zuidhorn en ter uitvoering hiervan te plaatsen:

  • betonnen blokken met reflectoren op de kruising Kumastraat-Polluxstraat en de kruising Zonstraat-Polluxstraat;
  • het bord L8 (doodlopende weg), conform Bijlage I, RVV 1990, ter hoogte van de kruisingen Zonstraat-N980, Het Noorderlicht-Zonstraat en Het Noorderlicht- Kumastraat;
  • vooraankondigingsborden aan de N980 ter hoogte van de Zonstraat en aan Het Noorderlicht ter hoogte van de Zonstraat en de Kumastraat.

Dit verkeersbesluit geldt tot aan de vervanging van de spoorbrug over de N980 of zoveel langer of korter als wenselijk is. Tegen het genomen verkeersbesluit kunnen bezwaren worden ingediend. De termijn hiervoor bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie.

Plattegrond Zonstraat verkeersbesluit