Vergadering raad 17 juli (11-07-2017)

Dit item is verlopen op 19-07-2017.

Maandag 17 juli 2017 vergadert de gemeenteraad om 19.00 uur in het gemeentehuis.

De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom! Aan de orde komen:
(Voorbereidend) besluitvormend
-Indicatieve raming frictiekosten herindeling
-Gemeente Zuidhorn:
a) jaarrekening 2016
b) 1e rapportage 2017
c) Voorjaarsnota 2017
d) Nota reserves en voorzieningen
Inspraak door belanghebbenden is mogelijk over alle bovenstaande agendapunten.
Verzoek om dit voor de raadsvergadering door te geven aan de griffier via griffie@zuidhorn.nl of (0594) 50 87 81.
Meer informatie kunt u vinden op www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen.