Vergadering gemeenteraad (11-09-2018)

Vergadering gemeenteraad 17 september 2018.

Maandag 17 september 2018 vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in het gemeentehuis.

De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom!

Tijdens de vergadering komen de volgende inhoudelijke onderwerpen aan de orde:

(voorbereidend) Besluitvormend

Gebiedsvisie Tussen de Gasten
Aanvullen budgetten starters- en duurzaamheidslening en aanpassing subsidieverordening energiebesparing *)

Opiniƫrend

Ontwerpbijstelling begroting 2018 RIGG (Regionale inkooporganisatie Groninger Gemeenten t.b.v. inkoop Jeugdhulp, advies en monitoring) *)

Wilt u inspreken op bovengenoemde agendapunten met *), verzoek om dit voor de raadsvergadering door te geven aan de griffier, e-mail griffie@zuidhorn.nl, telefoon (0594) 50 87 81. Meer informatie kunt u vinden op www.zuidhorn.nl. Voor de gebiedsvisie Tussen de Gasten heeft inmiddels een aparte inspraakavond op 10 september 2018 plaatsgevonden.