Tussen de Gasten (28-08-2018)

Informatie- en inspraakavond.

‘Gebiedsvisie Tussen de Gasten’

De ‘gebiedsvisie Tussen de Gasten’ is doormiddel van een co-creatief proces met diverse partijen tot stand gekomen en omvat de uitgangspunten en ambities voor de innovatieve woonwijk tussen de Rijksstraatweg en De Oostergast in Zuidhorn.

Informatieavond

Het college organiseert een openbare informatieavond over de gebiedsvisie op maandag 3 september om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van het gemeentehuis. Voor deze informatieavond hoeft u zich niet van te voren op te geven.

Inspraakavond

De gemeenteraad wil graag inwoners uit Zuidhorn en andere betrokkenen de gelegenheid geven hun mening te geven over de gebiedsvisie. Dit kan tijdens de inspraakavond op maandag 10 september, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Wilt u tijdens de inspraakavond inspreken, dan kunt u zich tot vrijdag 7 september opgeven bij de griffie via (0594) 50 87 81 of e-mailadres griffie@zuidhorn.nl onder vermelding van uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Raadsvergaderingen

Op 17 september vindt de raadsbespreking plaats en 15 oktober staat de besluitvorming over het voorstel op de agenda. Beide raadsvergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom.

Meer informatie

De gebiedsvisie staat vanaf 3 september op www.zuidhorn.nl/tussendegasten. Het raadsvoorstel vindt u via www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen bij de stukken van de raadsvergadering van 17 september 2018. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffie via (0594) 50 87 81.