Tussen de Gasten krijgt vorm (04-06-2018)

Innovatief woon- en leefgebied ‘Tussen de Gasten’ in Zuidhorn krijgt steeds meer vorm.

Met vele belangstellenden heeft de gemeente de laatste maanden gewerkt aan een experimenteer-locatie waar andere woonvormen kunnen komen dan een traditionele woonwijk. Het gaat om de groene locatie ‘Tussen de Gasten’, het gebied tussen De Gast en nieuwbouwwijk De Oostergast in Zuidhorn. Op deze locatie wil de gemeente laten zien dat duurzaam en innovatief bouwen goed mogelijk is. De gemeente kiest daarbij voor een vooruitstrevende aanpak om tot deze nieuwe woonwijk te komen. Huidige inwoners, grondeigenaren, omwonenden, potentiële nieuwe bewoners en deskundigen bepalen samen wat de uitgangspunten en ambities zijn voor dit gebied. Om uiteindelijk te komen tot een gebiedsvisie waarmee een experimenteel woon- en leefgebied mogelijk is.

Werksessies
Inmiddels zijn er vier werksessies geweest en werkt de gemeente nu aan het afronden van de gebiedsvisie. Belangrijke pijlers van deze gebiedsvisie zijn het wonen in een parkachtige sfeer met veel gezamenlijk eigendom. Bewoners bepalen zelf hoe ze het gebied willen inrichten en onderhouden. Duurzaamheid en sociale samenhang zijn belangrijke uitgangspunten. Daarnaast gaat de voorkeur uit naar een mix van doelgroepen. Ook is er ruimte voor verscheidene woningtypen; van hele kleine tot riante woningen, grondgebonden en gestapeld, vooral collectief maar ook individuele initiatieven zijn welkom. De gemeente brengt historische routes en structuren terug en er komen zichtlijnen richting Noordhorn en de karakteristieke boerderij in het gebied.

Wethouder Fred Stol: “De huidige woningbouwsector is overwegend traditioneel, waarbij de toekomstige bewoner vaak pas aan het eind van het bouwproces wordt betrokken. Wij stellen de (toekomstige) bewoner centraal en betrekken deze vanaf het prilste begin bij het proces. Samen werken we aan een innovatieve en aantrekkelijke woonwijk ‘Tussen de Gasten’ waar een grote variatie aan woon- en leefvormen ontstaat voor jong en oud.’

Gebiedsvisie
De gebiedsvisie gaat in september naar de gemeenteraad ter vaststelling. Na goedkeuring gaat de gemeente aan de slag met het opstellen van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Het Rijk heeft hiervoor het gebied Tussen de Gasten aangewezen als experimenteergebied onder de Crisis- en Herstelwet. De verwachting is dat medio 2019 groen licht wordt gegeven. Daarna starten de gesprekken met kopers.

Initiatief
Op initiatief van één van de deelnemers aan de werksessies, Stichting PlukN, komt er  nog deze zomer een bloemenweide op het weiland ten noorden van de Noordster in Zuidhorn. Hiervoor worden 4 juli aanstaande zaadbommen uitgestrooid. Om dit project te laten slagen, zijn er begin mei vijf varkens uitgezet in het gebied. De varkens zorgen voor het omwoelen van de grond, zodat deze geschikt is voor de zaadbommen.