Taxateur WOZ op pad (08-08-2017)

De taxateur is op pad in de gemeente.

Voor de Wet-WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) vindt elk jaar een hertaxatie plaats van de woningen / panden in de gemeente. Grotendeels gebeurt dit vanachter het bureau. Er worden jaarlijks echter ook enkele honderden woningen ter plaatse bezocht. De taxateur is momenteel bezig in Grijpskerk.
De taxateur controleert woningen vooral op de onderhoudstoestand, ligging en de bouwkundige staat en neemt daarbij foto’s. Soms wil de taxateur een woning van binnen bekijken. In het laatste geval vraagt de taxateur uiteraard om toestemming.

Medewerking
Werkt u mee aan de controle? Ook voor u is het van belang dat de gegevens van uw woning correct bij de gemeente staan geregistreerd. De taxateur heeft een legitimatiebewijs van de gemeente Zuidhorn bij zich. Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie van de gemeente of via het telefoonnummer (0594) 50 88 88.