Stationspark Zuidhorn proeftuin voor opwekken piëzo-energie. (18-05-2017)

Dit item is verlopen op 31-07-2017.

Overeenkomst tussen verschillende partijen getekend.

Maandag 15 mei hebben de gemeente Zuidhorn, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en ingenieursbureau Tauw BV de samenwerkingsovereenkomst op het gebied van piëzo-energie getekend. Samen richten de partijen een deel van het Stationspark Zuidhorn in als piëzo-proeftuin. Het stationsgebied leent zich hier uitstekend voor, omdat hier veel loop- en overstapbewegingen plaatsvinden van reizigers.

Piëzo-energie
Piëzo-enerige is energie die opgewerkt wordt door trilling en beweging. In het stationsgebied van Zuidhorn vinden veel loop- en overstapbewegingen plaats van de trein- en busreizigers en van voertuigen. Met de piëzo-techniek kunnen deze bewegingen worden benut voor het opwekken van energie. Energie die gebruikt kan worden voor verlichting, die aan gaat als er mensen in de buurt zijn of voor signalering als iemand over wil steken.

Proeftuin
Het stationsgebied van Zuidhorn is de ideale proeftuin om deze techniek uit te proberen. Het is een afgebakend gebied, dat de mogelijkheid biedt tot het realistisch testen en onderzoeken van piëzo-materialen en -apparatuur. Specifiek gaat het in dit gebied om de toepassing van tegels, die voorzien zijn van piëzo-elektrische sensoren. Deze worden in het gebied geplaatst om zo de verschillende trillingen en bewegingen op te vangen en te onderzoeken.

Wethouder kenniseconomie en innovatie Fred Stol: “Naast het testen en onderzoeken willen we ook de toepassingsmogelijkheden van piëzo bij een breder publiek bekend maken. Samen met de RUG en het bureau Tauw willen we onderzoeken of en hoe we de piëzo-techniek op grote(re) schaal in de openbare ruimte kunnen toepassen. Met de proeftuin in Zuidhorn willen wij de basis leggen voor een breed uitdraagbaar product.”

Living Lab Zuidhorn
De piëzo-proeftuin maakt deel uit van het Living Lab Zuidhorn. Het Living Lab Zuidhorn is een fysieke omgeving rondom het gemeentehuis. Hier kunnen de 5 O’s (Ondernemers, Onderwijs, Omgeving, Onderzoek en Overheid) elkaar ontmoeten en elkaar binnen projecten en processen uitdagen op het gebied van kenniseconomie en innovatie. Verschillende projecten zijn al op deze wijze ingericht. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Innovatieboerderij (www.innovatieboerderij.nl), Internet Of Things en het Huis van de Toekomst. De gemeente heeft een jaarplan opgesteld om het Living Lab Zuidhorn en projecten en initiatieven op het gebied van kenniseconomie en innovatie verder in te vullen en te concretiseren.