Start herinrichting Rijksstraatweg Noordhorn-Zuidhorn (04-04-2017)

Start werkzaamheden herinrichting Rijksstraatweg Noordhorn-Zuidhorn.

Onder mooie weersomstandigheden zijn deze week de werkzaamheden voor de herinrichting van de Rijksstraatweg  Noordhorn-Zuidhorn gestart. De herinrichting betreft in Noordhorn het gedeelte van de Langestraat en de Rijksstraatweg tussen de tunnel en de tafelbrug. In Zuidhorn gaat het om het gedeelte van de Rijksstraatweg tussen de aansluiting van de Gast en de tafelbrug. De gemeente gaat ook een klein deel van De Gast, ten noorden van de aansluiting met de Geert Waldastraat, herinrichten.

Herinrichtingsplan
Het herinrichtingplan bestaat onder meer uit het herinrichten van de bestaande rijbanen en fietspaden tot een nieuw profiel, dat de uitstraling heeft van De Gast (ten zuiden van het spoor). Daarnaast worden de inritten van de aanliggende woningen verlengd, de bestaande verlichting vervangen, riolering aangepast en waar nodig aangelegd, brede grasbermen aangelegd en bomen (moseik) geplant. Onderdeel van het plan is ook het  doortrekken van de weg Van Starkenborghkanaal ZZ vanaf Avalon tot aan de tafelbrug. Tot slot worden vier kavels bij Mokkenburg/Rijksstraatweg in Noordhorn bouwrijp gemaakt. Gelijktijdig met de werkzaamheden vervangen de nutsbedrijven op diverse plaatsen oude kabels en leidingen.

Planning
Oosterhof Holman BV uit Grijpskerk voert de werkzaamheden uit en doet dat in drie fasen:
Fase 1: vanaf de tunnel tot Rijksstraatweg 39 in Noordhorn (3-7 april);
Fase 2: vanaf Rijkstraatweg 39 tot de tafelbrug in Noordhorn (12-16 juni);
Fase 3: vanaf De Gast tot de tafelbrug in Zuidhorn (29 mei – 2 juni).
Bovenstaande planning is globaal. De uitvoering is afhankelijk van de voortgang van de bouw van de tafelbrug. De herinrichting is naar verwachting gelijktijdig met de oplevering van de tafelbrug gereed. Naar verwachting is dat medio juli van dit jaar.

Wethouder Openbare Werken Henk Bakker over de start: “We beginnen nu al, tijdens  de laatste fase van de bouw van de brug, met de herinrichting van de Rijksstraatweg. Hiermee willen we de duur van de overlast voor het verkeer tussen Noordhorn en Zuidhorn zoveel mogelijk beperken.”

Informatie
Informatie over de herinrichting van de Rijksstraatweg Noordhorn-Zuidhorn is te vinden op de gemeentelijke website www.zuidhorn.nl/projecten. Daarnaast ‘lift’ de gemeente met haar informatie mee in de nieuwsbrief van de provincie Groningen over de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (www.lemmer-delfzijl.nl).