Snelheidsmaatregel buitengebied (04-06-2018)

Op weg naar 60 km/uur op de wegen in buitengebied gemeente Zuidhorn.

De gemeente brengt op de belangrijkste erftoegangswegen in het buitengebied kantmarkering aan. Erftoegangswegen zijn de doorgaande wegen in het buitengebied, die de grotere dorpen ontsluiten. Op deze wegen waren tot nu toe geen markeringen aangebracht. Ook de wegen langs de grote waterwegen krijgen witte strepen.  

Wethouder Verkeer en Vervoer Henk Bakker: “Het aanbrengen van de witte strepen geeft de wegen en het buitengebied een ander aanzien en vergroot de verkeersveiligheid. Met het markeren lopen we ook vooruit op het gefaseerd invoeren van de snelheidsmaatregel van 60 km/uur op deze wegen in het buitengebied.”

Verkeer en Vervoerplan
De gemeenteraad van Zuidhorn heeft vorig jaar een nieuw Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) vastgesteld met een bijbehorend uitvoeringsprogramma van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen voert de gemeente nu gefaseerd uit. Zo heeft de gemeente in het voorjaar passeerstroken aangebracht op de veelal smalle wegen in het agrarisch gebied. Op deze wegen is het lastig elkaar te passeren, zeker als het gaat om landbouwvoertuigen. Om het passeren te vergemakkelijken, zijn verspreid over tien wegen op zo’n veertig plekken passeerstroken aangelegd. Ook onderdeel van de verkeersmaatregelen is het opwaarderen van het fietspad langs De Lindt in Aduard. Het pad is verbreed en voorzien van betonverharding. Begin mei is het weer opengesteld voor fietsers én wandelaars, die graag een dorpsommetje maken.