Restauratie grafmonumenten begraafplaats Noordhorn (25-10-2016)

Plattegrond begraafsplaats Noordhorn

Een aantal grafmonumenten op het oudste deel (groen op de afbeelding) aan de Noorderweg in Noordhorn verkeert in slechte staat.

Er staan diverse restauratie- en herstelwerkzaamheden gepland voor het voorjaar 2017. Dit herstelproject is een initiatief van de werkgroep Noordhorn Vroeger, een samenwerking van Dorpsbelangen Noordhorn en de Historische kring Zuidhorn. De werkzaamheden worden uitgevoerd via Landschapsbeheer Groningen. De gemeente Zuidhorn is eigenaar van de begraafplaats en is daarom ook betrokken bij het herstel. Hebt u vragen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de
Publieksbalie via (0594) 50 88 88.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilliger zullen een deel van het werk uitvoeren. Dit gaat bijvoorbeeld om eenvoudig herstelwerk, zwart schilderen van teksten en grafsymboliek, ontroesten en schilderen van grafhekken. Voor dit doel verzorgt Landschapsbeheer in Noordhorn een cursus “grijs en groen”. Deze cursus (incl. praktijkdag) vindt plaats in het voorjaar van 2017. Hebt u hierover vragen of wilt u als vrijwilliger meehelpen dan kunt u contact opnemen met de heer Bekooy van de werkgroep Noordhorn Vroeger via (0594) 50 6019 of de heer Winter van Landschapsbeheer Groningen via (050) 36 89 797.