Register Niet Ingezeten (28-08-2018)

Zie bijgaande publicatie.

Onderstaande publicatie betreft beslissing ingevolge artikel 2.22 Wet BRP. Burgemeester en wethouders maken bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar betrokkene in de basis registratie personen als ingezetene van de gemeente Zuidhorn staat ingeschreven. Onderstaande persoon wordt daarom ingeschreven in het Register Niet Ingezetenen (RNI). Dit is een register van personen die wel op één of andere manier verbonden zijn aan Nederland, maar daar geen officieel brief- of woonadres hebben met daarbij horende rechten. Het betreft de volgende persoon: M.G. Nowak, geb. 13-01-1989. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit, of de datum van publicatie (28 augustus 2018) gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.