Raadsvergadering opvang vluchtelingen (21-06-2016)

Maandag 27 juni aanstaande vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur in het gemeentehuis.

De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom! Aan de orde komt het voorstel over de opvang van vluchtelingen. Hierover is op 6 juni 2016 een inspraak-/hoorbijeenkomst georganiseerd. Daarom is er tijdens de raadsvergadering op 27 juni geen gelegenheid meer voor inspraak. Uiteraard kunt u uw mening over dit onderwerp nog wel kenbaar maken aan de raadsleden. U kunt hiervoor raadsleden rechtstreeks benaderen en/of een email sturen naar griffie@zuidhorn.nl

Meer informatie op deze website.