Positieve ervaringen Wmo-cliënten met gemeenten (13-10-2017)

De vier Westerkwartiergemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben het Sociaal Planbureau Groningen opdracht gegeven voor het uitvoeren van het cliënt-ervaringsonderzoek Wmo.

Wmo-cliënten die in 2016 een Wmo-voorziening hebben ontvangen, zijn benaderd met de vraag mee te doen aan dit onderzoek. De respons in het Westerkwartier lag gemiddeld op ruim 38%.

Positieve ervaringen
Uit dit onderzoek komt naar voren dat Wmo-cliënten in het Westerkwartier positieve ervaringen hebben met de gemeenten. Ten opzichte van het provinciaal gemiddelde springt het Westerkwartier er opvallend positief uit. Het merendeel van de cliënten is tevreden over de deskundigheid van de medewerkers en de snelheid van het behandelen van aanvragen.

In het onderzoek is ook aandacht besteed aan het effect van de ondersteuning. Cliënten geven aan of zij de ondersteuning goed hebben ervaren en/of hierdoor een betere kwaliteit van leven krijgen.

Voorafgaand aan een gesprek met de Wmo-consulent wordt de cliënt gewezen op de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het merendeel van de cliënten maakt hier echter geen gebruik van, bleek uit onderzoek.

Het resultaat van het onderzoek is te vinden op de website van de vier Westerkwartiergemeenten en via de link http://clientervaringsonderzoek-wmo.nl.