Plannen duurzaamheid (14-06-2018)

Dorpshuizen en MFC’s gemeente Zuidhorn presenteren hun ideeën en plannen om te verduurzamen.


Dinsdag 19 juni komen vertegenwoordigers van de dorpshuizen en multifunctionele centra (MFC’s) in de gemeente Zuidhorn bij elkaar in De Dörpsstee in Noordhorn. Zij presenteren daar hun plannen om de dorpshuizen en MFC’s te verduurzamen. Doel van de bijeenkomst is elkaar te informeren en inspireren. Daarnaast willen de dorpshuizen en MFC’s ook kijken waar ze in de toekomst samen kunnen werken. De wethouders Henk Bakker en Fred Stol zijn hierbij aanwezig.

Start
In september 2017 is het Koploperproject verduurzamen van dorpshuizen en MFC’s van start gegaan. Alle twaalf dorpshuizen en MFC’s in de gemeente Zuidhorn doen mee aan dit project, dat loopt tot eind 2018. Voor het project stelt de gemeente Zuidhorn een bedrag van € 300.000 beschikbaar.

Wethouder Fred Stol: “Mooi dat alle dorpshuizen en MFC’s meedoen aan het project. De gemeente Zuidhorn vindt dorpshuizen en MFC’s van groot belang voor de leefbaarheid en verbinding in onze gemeente.” Wethouder Henk Bakker vult aan: “We zien de dorpshuizen en MFC’s als de ‘huiskamers’ van onze dorpen.  Daarom willen we ze graag in stand houden, verduurzamen en daarmee toekomstbestendig maken.”

Verduurzamen
Na de start van het project is met een scan gekeken hoe ‘duurzaam’ het dorpshuis of MFC nu is en waar kansen liggen om verder te verduurzamen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het energieneutraal of aantrekkelijker maken van het dorpshuis, maar ook om eventuele nieuwe functies op te nemen om zo de financiële continuïteit van het dorpshuis te borgen.

Koploperaanpak
Met de koploperaanpak voor het midden-en kleinbedrijf (MKB) zijn al veel positieve ervaringen opgedaan in Noord-Nederland, ook in de gemeente Zuidhorn. De gemeente zet deze aanpak nu voor het eerst in voor het verduurzamen van dorpshuizen en MFC’s. Om de aanpak goed te laten aansluiten bij deze doelgroep, werkt de gemeente in het Koploperproject verduurzamen van dorpshuizen nauw samen met Groninger Dorpen.