Parkeerterrein klaar voor Koningsdag (25-04-2018)

Eerste fase nieuw parkeerterrein achter gemeentehuis gereed voor Koningsdag.

Vrijdag 27 april aanstaande, Koningsdag, zijn op het parkeerterrein achter het gemeentehuis 80 nieuwe autoparkeerplaatsen beschikbaar. Hiermee is de eerste fase van de aanleg van een groot parkeerterrein voor ca. 210 auto’s afgerond. Aannemer Koninklijke Sjouke Dijkstra bv uit Leek heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om deze eerste fase, conform planning, gereed te krijgen voor Koningsdag.

Tweede fase
De aanleg van de tweede fase van het parkeerterrein vindt plaats, na uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden (ESGL-project). Aan en om het spoor van Zuidhorn worden hiervoor diverse aanpassingen gedaan. Eén daarvan is de aanleg van een zogenaamd keerspoor in Zuidhorn. Hierop kan de pendeltrein tussen Groningen en Zuidhorn wachten als de sneltrein Zuidhorn passeert. Perron 2 (de kant van het gemeentehuis) wordt verlengd en verbreed en sluit aan op het nieuwe parkeerterrein met een trap en hellingbaan. De uitvoering van de tweede fase staat gepland voor medio 2019. Voor die tijd is een groot gedeelte van het parkeerterrein in gebruik als ESGL-werkterrein.

Groen parkeerterrein
Het nieuwe parkeerterrein krijgt een groen aanzicht. Op en rond het parkeerterrein heeft de gemeente 25 bomensoorten geplant. Gedurende het jaar is er zo een variatie aan verschillende bladkleuren, bloeiwijzen en boomvormen. Het parkeerterrein is wat verdiept aangelegd zodat het ‘blik’ minder opvalt in de omgeving. Tussen de parkeerplaatsen zijn zogenaamde wadi’s (groene verlaagde greppels) aangelegd. Het regenwater loopt via de parkeerplaatsen af naar deze wadi’s. Hier zakt het water in de bodem en/of wordt via een drainagestelsel afgevoerd naar de sloten en vijvers langs het spoor.

Stationspark Zuidhorn
In Stationspark Zuidhorn, het gebied rondom het station Zuidhorn, zijn de afgelopen jaren diverse werkzaamheden uitgevoerd. De Stationsweg is heringericht, er is een nieuwe verbindingsweg aangelegd tussen de Hooiweg en de Rijksstraatweg en het busstation is helemaal vernieuwd. De aanleg van het grote parkeerterrein vormt ook een onderdeel van het project Stationspark Zuidhorn.
De uitvoering van dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidies van de provincie Groningen en Regio Groningen Assen.