Oproep aan de bewoners van het Middag-Humsterland (20-10-2016)

De volksraadpleging over de positie van het gebied Middag-Humsterland bij de toekomstige gemeentelijke herindeling is van start gegaan.

De vraag die de gemeenten zullen voorleggen aan de bewoners van dit gebied is of het al dan niet als één geheel bij ofwel de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier ofwel gemeente het Hoogeland zou moeten worden ondergebracht.

De Vereniging Dorpsbelangen Niehove denkt dat er behoefte is aan een voorlichtingsavond over deze volksraadpleging, over de procedure en de voor en tegens van de voor te leggen keuze. Daarom, en omdat de tijd dringt, neemt zij het initiatief voor een:

Informatieavond over de Volksraadpleging
Middag-Humsterland op maandagavond 24 oktober 2016 om 20.00 uur in de bovenzaal van café Eisseshof, Kerkstraat 4 in Niehove

Dorpsbelangen Niehove nodigt alle bewoners van het gebied, te weten de dorpen Oldehove, Niehove, Saaksum, Den Ham, Ezinge, Feerwerd, Garnwerd en het omliggende gebied van deze dorpen, van harte uit voor deze informatieavond. Daarnaast zijn ook de verenigingen van Dorpsbelangen en de raadsleden van Zuidhorn en Winsum welkom.

Degenen die tijdens deze informatieavond hun standpunt willen laten horen, kunnen zich tot zondag 23 oktober melden via emailadres: miclobus@gmail.com