Ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (12-07-2016)

Tot en met 11 augustus kan iedereen zienswijze indienen.

Vóór oktober 2016 neemt het kabinet een besluit over de gaswinning in Groningen. De NAM heeft op 1 april 2016 een nieuw winningsplan ingediend bij de minister van Economische Zaken. De betrokken provincies, gemeenten (waaronder ook Zuidhorn), waterschappen, Veiligheidsregio Groningen, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM),
Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad adviseerden over het nieuwe winningsplan van de NAM. Mede op basis van deze adviezen ligt er nu een
ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage over de gaswinning in Groningen. Van vrijdag 1 juli tot en met donderdag 11 augustus 2016 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerp-instemmingsbesluit voor het winningsplan voor het Groningenveld.U kunt uw zienswijze digitaal, per post of mondeling geven. Het ministerie van Economische Zaken organiseert informatieavonden over het ontwerp-instemmingsbesluit en de zienswijzeprocedure.

Meer informatie over het ontwerp-instemmingsbesluit, het indienen van de zienswijze en de informatieavonden vindt u op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/gaswinning- groningen.Voor vragen aan de gemeente Zuidhorn over de zienswijzeprocedure kunt u contact opnemen met Noortje van den Nieuwenhuizen via nvandennieuwenhuizen@zuidhorn.nl of (0594) 50 88 88.

De gemeente Zuidhorn heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit. Omdat vervolgens bleek dat de inhoud van het definitieve instemmingsbesluit nagenoeg gelijk was aan het ontwerpbesluit heeft de gemeente Zuidhorn besloten beroep aan te tekenen tegen het definitieve instemmingsbesluit. Uitgangspunt hierbij was dat de veiligheid van de inwoners voorop zou moeten staan.