Onderhoud wegen 2018 (20-03-2018)

Een overzicht.

Onderhoud wegen 2018

In de komende weken zullen als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan de
gemeentelijke wegen enkele (kortdurende) stremmingen van wegen plaatsvinden.
Wij willen u op deze wijze alvast inzicht geven in de geplande werkzaamheden.
Deze algemene informatie geeft u de gelegenheid rekening te houden met de overlast
die u zou kunnen ondervinden. Alvorens wij starten met de werkzaamheden zullen,
voor zo ver noodzakelijk, de direct aanwonenden worden geïnformeerd. Onderstaand
een overzicht van de grotere onderhoudswerkzaamheden:

Groot onderhoud aan het
asfaltverhardingen:
Den Horn
- Kerkweg
Grijpskerk
- Scholekster
Pieterzijl
- Brugstraat
- Lauwersweg
Zuidhorn
- Menno van Coehoornstraat
- Brilweg
- C. de Houtmanstraat
- Zilverschoon
- Hanckemalaan (ged).
- J.C.J. van Speijkstraat
- Van Houtenstraat
- Cort vd Lindenstraat
Buitengebied
- E.H. Woltersweg
- Hoendiep NZ
(Gaarkeuken- Eibersburen)
- Lauwersweg
- Westerwaarddijk
- Stationsweg Visvliet

Groot onderhoud aan bestratingen:
Aduard
- Kloosterstraat (ged).
Grijpskerk
- Snip (toegangsweg naar p-plaatsen)
Kommerzijl
- Zijlveststraat
- De Hoogte (voetpad)
Oldehove
- Selwerderlaan
- Kazerneweg
Noordhorn
- Lindestraat
Zuidhorn
- Molenstraat (voetpad)
- Tjalk (pleintje)
- Klinckemalaan
- Kerkstraat
- Thorbeckestraat
(Reitkampen - Dreesstraat)
- Boslaan (voor tunnel)

Naast bovenstaande wegen worden op diverse plaatsen kleinschalige reparatiewerkzaamheden
uitgevoerd welke weinig tot geen overlast veroorzaken.
Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de gemeente via
(0594) 50 88 88.