Noodkap (07-08-2018)

Dit item is verlopen op 31-08-2018.

Nieuwstraat 10 te Noordhorn.

Aan de Nieuwstraat 10 te Noordhorn is toestemming verleend om een kronkelwilg,
waarvoor geen kapmelding is aangevraagd, met onmiddellijke ingang te kappen.
De kronkelwilg is zwaar aangetast door echte honingzwam. Hierdoor vormt de boom
een gevaar voor de directe omgeving. Voor vragen en/of opmerkingen over deze noodkap
kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken, tel. (0594) 50 88 76.