Noodkap (11-04-2018)

Dit item is verlopen op 17-04-2018.

Te Zuidhorn.

Aan het van Starkenborghkanaal Nz, ter hoogte van nr.13 te Noordhorn is toestemming
verleend om een kastanje, waarvoor geen kapmelding is aangevraagd, met onmiddellijke
ingang te kappen. De kastanje is zwaar aangetast door zwammen.
Hierdoor vormt de boom een gevaar voor de directe omgeving en het verkeer.
Voor vragen en/of opmerkingen over deze noodkap kunt u contact opnemen met de
afdeling Openbare Werken via telefoonnummer (0594) 50 88 76.