Nomineren Leefbaarheidsprijs weer van start (12-10-2017)

Dit item is verlopen op 23-11-2017.

Prijs voor vrijwilligersorganisatie met bijzonder inzet binnen de gemeente.

Inwoners van de gemeente Zuidhorn kunnen vanaf vandaag weer een vrijwilligersorganisatie nomineren voor de Leefbaarheidsprijs 2017. Deze prijs reikt de gemeente elk jaar uit aan een vrijwilligersorganisatie, die zich bijzonder heeft ingezet binnen de gemeente. Aanmelden van organisaties kan tot 22 november aanstaande. Een deskundige jury buigt zich vervolgens over de nominaties. De bekendmaking van de winnaar is tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. De winnende organisaties ontvangen een oorkonde en een bedrag van € 500 (1e plaats) en € 250 (2e en 3e plaats). De winnende organisatie schrijft de gemeente bij op de Wall of Fame in het gemeentehuis.

Vrijwilligers en leefbaarheid
Voor een goed woon- en leefklimaat zijn allerlei voorzieningen nodig zoals winkels, wegen, dorpshuizen, scholen en sportvoorzieningen. Het verenigingsleven speelt hierbij een belangrijke rol. Veel voorzieningen kunnen niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Zij zijn voor de leefbaarheid van een dorp dus van groot belang. Het gemeentebestuur draagt deze inwoners een warm hart toe en reikt daarom jaarlijks de Leefbaarheidsprijs uit.

Procedure
Inwoners en organisaties kunnen het aanmeldingsformulier voor 22 november sturen naar de gemeente. Het formulier vindt u onderaan dit bericht. Ook bij de balie in het gemeentehuis liggen formulieren. Om in aanmerking te komen voor de prijs, moet een project of activiteit in 2017 zijn uitgevoerd. Ook inzenders van eerdere jaren kunnen weer meedingen naar een nominatie.

Eerdere winnaars
Verschillende verenigingen en instellingen hebben de Leefbaarheidsprijs al eens gewonnen: Stichting Vluchtelingenwerk Zuidhorn (2007), Stichting Regiotheater Niehove (2008), Stichting Visvliet Archief (2009), Aduarder dorpskrant De Heemkakel (2010), Jeugd & Jongerenwerk Oldehove (2011) en Stichting Grijpskerk Gezellig (2012), Inwoners Den Horn (2013), St. Bartoleshûs in Visvliet (2014), Vrijwilligers van De Poel Grijpskerk (2015) en Serious Request Zuidhorn (2016).