Nieuwe tafelbrug in gebruik (01-08-2017)

Dit item is verlopen op 31-12-2017.

Vrijdagmiddag 4 augustus vanaf 16.00 uur is de nieuwe tafelbrug tussen Noordhorn en Zuidhorn open voor al het wegverkeer.

Vanaf dat moment vaart de pont niet meer. Enkele werkzaamheden zijn dan nog niet geheel afgerond. Deze worden na de bouwvakvakantie verder opgepakt.

Provincie
Voor de provincie gaat het hierbij onder meer om het aanbrengen van enkele leuningen bij de brug en de slijtlagen tussen de brug en de Rijksstraatweg en diverse kleine afwerkingswerkzaamheden. Indien nodig treft de provincie hiervoor aanvullende maatregelen zoals noodleuningen en tijdelijke bebording.

Gemeente
Voor de gemeente gaat het om het aanbrengen van de definitieve verharding in de inritten bij de woningen aan weerszijden van de brug, de aansluiting van de Gast op de Rijksstraatweg en de herinrichting van de parallelweg naar de Gast. Daarnaast verwijderen de nutsbedrijven de oude kabels en leidingen en leggen nieuwe aan. Aan de noordzijde van de Rijksstraatweg in Noordhorn wordt het terrein voor de vier nieuwe kavels verder afgewerkt. In het najaar plant de gemeente nog een aantal bomen langs het heringerichte deel van de Rijksstraatweg.

Vragen?
Bij vragen over de brug kunt u contact opnemen met Judy Dekenga van de provincie Groningen, j.dekenga@provinciegroningen.nl of telefonisch 06 - 52632953. Bij vragen over de herinrichting van de Rijksstraatweg aan weerszijden van de brug kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de gemeente via (0594) 50 88 88.

Zie ook het persbericht van de provincie