Mogelijke doorstart project Grondgebruik Aduard (22-02-2016)

In april 2015 is de gemeente Zuidhorn gestart met het project Grondgebruik in Aduard. Het project is een pilot en heeft als doel het gebruik van gemeentegrond te regelen, zodat duidelijk wordt welke grond nu van wie is. Namens de gemeente voert Bureau Eiffel het project uit. In de afgelopen periode is er veel over het verloop van het project gesproken en geschreven. De aanpak en afhandeling van het project hebben veel onrust veroorzaakt bij betrokken inwoners van Aduard. Dit heeft geleid tot de oprichting van de actiegroep Snippergroen Aduard, die door het overgrote deel van de betrokken inwoners wordt gesteund.
 

Actiegroep
De actiegroep Snippergroen Aduard en de gemeente Zuidhorn hebben in de afgelopen maanden constructieve gesprekken gevoerd over de gesignaleerde problemen met het project Grondgebruik. In afwachting van de uitkomst van deze gesprekken, is het project tijdelijk opgeschort. De actiegroep en de wethouder hebben samen gezocht naar oplossingen voor de gerezen problemen met het project  grondgebruik. Op een aantal onderdelen is dit gelukt (gedeeltelijke verruiming van het beleid), terwijl op onderdelen dat ook niet gelukt is. Wat deze verruiming financieel betekent, wordt nog nader berekend en daarna voorgelegd aan het college en ook zal de gemeenteraad worden ge├»nformeerd. Dit is ook het moment dat de Actiegroep kan inspreken.

Doorstart
Zodra het college heeft ingestemd met het voorstel voor de verruiming van het beleid, maakt de gemeente een doorstart met het project in Aduard. Voor de betrokken inwoners wordt nog een informatieavond georganiseerd over de herstart van het project. De actiegroep zal daar haar standpunt over de uitkomst van het overleg ook toelichten.

Evaluatie
Als het project in Aduard is afgerond, zal een onafhankelijk extern bureau het (verloop van het) project evalueren. De actiegroep wordt betrokken bij de opzet van deze evaluatie. De uitkomsten van deze evaluatie worden voorgelegd aan de raad. De raad besluit over de verdere aanpak van het grondgebruik in de gemeente.