Kap en herplant bomen Brilweg (07-03-2017)

Aan de Brilweg worden 28 populieren gekapt. Maar in totaal komen hier 34 bomen voor terug.

De werkzaamheden hiervoor starten maandag 13 maart aanstaande (zie stremming).

Ter compensatie van de te kappen populieren herplanten we dit voorjaar 24 elzen op de plek van de kap. Verder planten we 10 populieren in het Waterpark.

Dus 28 bomen gekapt maar 34 nieuwe bomen terug!